Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zostań Darczyńcą

Dołączając do grona naszych Darczyńców, mogą Państwo stać się mecenasami naukowego rozwoju Almae Matris Cracoviensis i społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pomocy materialnej, którą dysponuje nasza Uczelnia – i wyboru takiej formy wsparcia, jakiej zechcą Państwo udzielić.

Wsparcie finansowe przekazywane na rzecz wybranego przez Państwa funduszu stypendialnego to – z jednej strony – konkretna pomoc, która trafia m.in. do studentów i doktorantów UJ wyróżniających się zaangażowaniem oraz wynikami w nauce, i potrzebujących go ze względu na sytuację materialną lub międzynarodową. Z drugiej zaś strony jest to prestiżowa forma podkreślenia swych relacji z naszą Uczelnią.

Darczyńcy Własnych Funduszy Stypendialnych UJ

Wsparcie doraźne – zapomogi

Jeśli zdecydują się Państwo finansowo wesprzeć działania pomocowe, które Uniwersytet Jagielloński kieruje m.in. do naszych studentów i doktorantów poszkodowanych wskutek agresji na Ukrainę, prosimy o wpłatę na:

Dla kogo? Studenci i doktoranci UJ

Osoby, które znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej związanej m.in. z konfliktem zbrojnym, sytuacją gospodarczą i pandemią Covid-19, a nie są uprawnieni do otrzymania zapomogi z dotacji z budżetu państwa, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Numer konta do przelewu:
PL 11 1240 4722 1111 0000 4859 1533

Tytuł przelewu: Ukraina – z przeznaczeniem na doraźną pomoc

Odbiorca: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Dane banku:
Bank Pekao S.A. III O/Kraków
Adres: ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
Kod SWIFT: PKOPPLPW

Szczegółowe informacje na temat Funduszu Wsparcia dla studentów i doktorantów UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie długofalowe – stypendia

Mają też Państwo możliwość wsparcia swoją wpłatą długofalowych programów stypendialnych finansowanych z wybranego funduszu, które przeznaczone są dla osób podejmujących kształcenie na UJ lub korzystających z gościny naszej Uczelni w celu realizacji swych badań naukowych:

Dla kogo? Kandydaci chcący rozpocząć studia na UJ

To prestiżowe wyróżnienie mogą otrzymać jedynie wybitne i szczególnie uzdolnione osoby, które chcą podjąć studia na naszej Uczelni. Stanowi ono propozycję pozwalającą najzdolniejszym kandydatom realizować swoje pasje i plany naukowe, a także rozwijać różnorodne talenty w atmosferze poszanowania swobody twórczej i wolności badań naukowych – przy znaczącym wsparciu finansowym (stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie) i instytucjonalnym (indywidualna opieka naukowa).

Numer konta do przelewu:
PL 36 1240 4722 1111 0000 4855 9849

Tytuł przelewu: Wpłata na Stypendium UJ

Odbiorca: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Dane banku:
Bank Pekao S.A. III O/Kraków
Adres: ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
Kod SWIFT: PKOPPLPW

Szczegółowe informacje na temat Stypendium UJ

Dla kogo? Doktoranci i pracownicy naukowi z zagranicy (spoza UJ)

Fundusz zapewnia jednorazowe wsparcie finansowe oraz zakwaterowanie dla naukowców pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze.

Numer konta do przelewu:
PL 36 1240 4722 1111 0000 4855 9849

Tytuł przelewu: Wpłata na Fundusz im. Królowej Jadwigi

Odbiorca: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Dane banku:
Bank Pekao S.A. III O/Kraków
Adres: ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
Kod SWIFT: PKOPPLPW

Szczegółowe informacje na temat Funduszu im. Królowej Jadwigi

Dla kogo? Kandydaci z zagranicy chcący rozpocząć studia na UJ

Celem utworzonego w 2022 r. funduszu jest umożliwienie podjęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim osobom mającym status uchodźcy, które – pomimo wybitnych wyników w nauce lub osiągnięć – nie mogą ze względu na sytuację polityczną kształcić się w krajach swego urodzenia. Oprócz stypendium z funduszu sfinansowany może być także intensywny kurs językowy przygotowujący do studiowania w języku polskim.

Numer konta do przelewu:
PL 36 1240 4722 1111 0000 4855 9849

Tytuł przelewu:Wpłatana Fundusz im. Prof. Ziejki

Odbiorca:Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Dane banku:
Bank Pekao S.A. III O/Kraków
Adres: ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
Kod SWIFT: PKOPPLPW

Szczegółowe informacje na temat Funduszu im. Profesora Franciszka Ziejki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszystkie osoby dokonujące wpłat prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną ws. przetwarzania Państwa danych osobowych:

Treść klauzuli informacyjnej ws. przetwarzania danych osobowych

Zachęcamy też, aby w związku z wpłatą wyrazili Państwo dobrowolną zgodę na przekazanie nam kilku informacji kontaktowych poprzez uzupełnienie krótkiego formularza, do którego link znajduje się poniżej:

Formularz - dane kontaktowe osób dokonujących wpłat

Kontakt

Własnymi funduszami stypendialnymi Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Własnych Funduszy Stypendialnych.

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych UJ

Opiekę administracyjną sprawuje zaś zespół Działu Spraw Stypendialnych, który pozostaje do Państwa dyspozycji. We wszelkich sprawach organizacyjnych zachęcamy do kontaktu:

Dział Spraw Stypendialnych
Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ
ul. R. Ingardena 6, pok. 1.06
30-060 Kraków

Osoba odpowiedzialna: Urszula Kubiczek
tel.: (+48) 12 663 26 29 / e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl