Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasi Darczyńcy

Dzięki życzliwości naszych Darczyńców – osób prywatnych, instytucji i firm – wsparcie finansowe trafia do najbardziej potrzebujących go osób, które kształcą się na Uniwersytecie Jagiellońskim i realizują w nim swoje plany naukowe.

Jako wspólnota akademicka kierujemy podziękowania ku gronu Fundatorów oraz ku wszystkim Darczyńcom przekazującym swe wpłaty na rzecz Własnych Funduszy Stypendialnych UJ. Wyrazy szczególnej wdzięczności składamy:

 • Pani prof. Urszuli Marcie Doleżal,
 • Państwu Grażynie i dr. Winfriedowi Ehrhardt,
 • Panu prof. Randy’emu Charlesowi Eppingowi – Central Europe Foundation,
 • Panu prof. Davidowi Greenowi,
 • Państwu Danucie i Januszowi Hamerom,
 • Pani Lidii Procyk i Pani Annie Łysiak,
 • Pani dr Alexandrii Wilson-McDonald oraz Panu dr. Taylorowi McDonaldowi wraz z przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych i Kanady,
 • Pani Janinie Zaleskiej-Ryng,
 • Firmie CANPACK S.A.,
 • Firmie Infosys Poland Sp. z o.o,
 • Fundacji Shapiro,
 • Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "BRATNIAK".

Wraz ze Stypendystkami i Stypendystami  mogącymi dzięki Państwa szczodrości kontynuować swój naukowy rozwój – chcemy też podziękować wszystkim osobom, które wspierają nawet drobniejszymi darowiznami nasze programy stypendialne. 

Konkretne informacje dla osób prywatnych i firm chcących dokonać wpłaty na rzecz działań projakościowych naszej Uczelni znajdą Państwo tu:

Zostań Darczyńcą Uniwersytetu Jagiellońskiego