Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

W艂asne fundusze
stypendialne

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Fundusz Stypendialny im. Bohdana 艁ysiaka

Idea stypendium

Fundusz Stypendialny im. Bohdana 艁ysiaka powsta艂 i utrzymuje si臋 ze 艣rodk贸w ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiello艅skiemu przez Lidi臋 Procyk i Ann臋 艁ysiak, kt贸re w ten spos贸b pragn膮 uczci膰 pami臋膰 swego ojca Bohdana 艁ysiaka.

Bohdan 艁ysiak (1915-2010): z wykszta艂cenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiello艅skiego. Pochodzi艂 z Uhnowa k. Rawy Ruskiej (dawne wojew贸dztwo lwowskie). Ca艂e 偶ycie pozosta艂 wierny swoim ukrai艅skim korzeniom. By艂 zwolennikiem wsp贸艂pracy polsko-ukrai艅skiej, propagowanej przez parysk膮 鈥濳ultur臋".

Celem Funduszu jest finansowe wsparcie wyr贸偶niaj膮cych si臋 w nauce student贸w i doktorant贸w Uniwersytetu Jagiello艅skiego.

Korzy艣ci

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesi臋cy (pa藕dziernik-czerwiec) i wyp艂acane co miesi膮c. Jego wysoko艣膰 w danym roku okre艣la Rektor UJ (w roku akademickim 2023/2024 stypendium wynosi 750 z艂 miesi臋cznie).

Ka偶dorazowo stypendium mo偶e otrzyma膰 maksymalnie 5 os贸b.

Adresaci stypendium

O stypendium mo偶e ubiega膰 si臋:

 • student, kt贸ry w roku akademickim poprzedzaj膮cym rok akademicki, na kt贸ry ma zosta膰 przyznane stypendium, uzyska艂 艣redni膮 wa偶on膮 ocen co najmniej 4,0 lub wykazuje si臋 dzia艂alno艣ci膮 naukow膮, a tak偶e wype艂ni艂 wszystkie warunki przewidziane regulaminem studi贸w i programem studi贸w wymagane do zaliczenia roku studi贸w na danym kierunku studi贸w, jest wpisany na kolejny rok akademickinie korzysta z wpisu warunkowego na aktualny rok studi贸w
  ORAZ
  • uko艅czy艂 co najmniej pierwszy rok studi贸w pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku: filologia ukrai艅ska, filologia ukrai艅ska z j臋zykiem rosyjskim lub j臋zyk ukrai艅ski w biznesie i turystyce (z j臋zykiem rosyjskim) lub filologia ukrai艅ska. J臋zyk-komunikacja-przek艂ad,
  • LUB jest absolwentem Szko艂y Prawa Ukrai艅skiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ ORAZ
   • uko艅czy艂 co najmniej pierwszy rok jednolitych studi贸w magisterskich na kierunku prawo
   • LUB uko艅czy艂 co najmniej pierwszy rok studi贸w pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku administracja
  • LUB jest obywatelem Ukrainy, kt贸ry:
   • uko艅czy艂 co najmniej pierwszy rok studi贸w pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku filologia klasyczna
   • LUB uko艅czy艂 co najmniej pierwszy rok jednolitych studi贸w magisterskich na kierunku prawo, lekarskim lub lekarsko-dentystycznym
   • LUB uko艅czy艂 co najmniej pierwszy rok studi贸w pierwszego stopnia lub odbywa studia drugiego stopnia na kierunku administracja
 • doktorant, kt贸ry wykazuje si臋 udokumentowan膮 dzia艂alno艣ci膮 naukow膮 z zakresu filologii ukrai艅skiej.

Przyznawanie punkt贸w

Uczestnicy konkursu otrzymuj膮 punkty za nast臋puj膮ce osi膮gni臋cia:

 • studenci:
  • 艣rednia ocen (do 30 pkt),
  • udokumentowana dzia艂alno艣膰 naukowa zwi膮zana ze studiowanym kierunkiem studi贸w:
   • czynny udzia艂 w konferencjach naukowych (2 pkt za wyst膮pienie, 1 pkt za poster);
   • recenzowane publikacje, w kt贸rej wk艂ad autorski wynosi min. 30% (za ka偶d膮 publikacj臋: 3 pkt - publikacja o randze mi臋dzynarodowej, 2 pkt - publikacja o randze krajowej; 1 pkt - publikacja o randzie uczelnianej);
   • udzia艂 w projektach naukowych (3 pkt - funkcja koordynatora projektu; 1 pkt - funkcja uczestnika projektu)
 • doktoranci:
  • udzia艂 w konferencjach, seminariach i sesjach naukowych (0-30 pkt):
   • wydarzenie o randze mi臋dzynarodowej (6 pkt - referat; 3 pkt - poster);
   • wydarzenie o randze krajowej (4 pkt - referat; 2 pkt - poster);
  • publikacje naukowe uj臋te w wykazie czasopism punktowanych (0-50 pkt):
   • czasopismo punktowane od 100 pkt i wi臋cej (ka偶dy artyku艂 - 6 pkt);
   • czasopismo punktowane poni偶ej 100 punkt贸w (ka偶dy artyku艂 - 4 pkt);
  • udzia艂 w projektach naukowych (0-20 pkt):
   • funkcja koordynatora projektu (6 pkt);
   • funkcja uczestnika projektu (2 pkt).

Procedury i terminy

Aby ubiega膰 si臋 o przyznanie stypendium nale偶y do 20 pa藕dziernika roku akademickiego, na kt贸ry stypendium ma zosta膰 przyznane, nale偶y:

 • przes艂a膰 uzupe艂niony formularz elektroniczny i do艂膮czy膰 wymagane dokumenty:
  • studenci:
   • za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce 艣redni膮 ocen;
   • dokumenty potwierdzaj膮ce dzia艂alno艣膰 naukow膮;
  • doktoranci:
   • opis dzia艂alno艣ci naukowej wraz z potwierdzaj膮cymi j膮 dokumentami.

Organy Funduszu

Funduszem zarz膮dza Rektor UJ przy udziale Rady W艂asnych Funduszy Stypendialnych UJ, w sk艂ad kt贸rej wchodz膮 przedstawiciele wszystkich Wydzia艂贸w UJ oraz po jednym przedstawicielu samorz膮du student贸w i samorz膮du doktorant贸w.

Formularze wniosk贸w

Zobacz r贸wnie偶