Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych

Skład Rady na lata 2020-2024

 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Wydział Prawa i Administracji)
 • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ (Wydział Filozoficzny)
 • dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ (Wydział Historyczny)
 • dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ (Wydział Filologiczny)
 • dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ (Wydział Polonistyki)
 • prof. dr hab. Andrzej Budkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
 • dr hab. Bartosz Walczak, prof. UJ (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • prof. dr hab. Wacław Makowski (Wydział Chemii)
 • dr hab. Joanna Kapusta (Wydział Biologii)
 • dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
 • prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
 • dr hab. Dariusz Latowski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)
 • prof. dr hab. Józef Twardosz (Wydział Geografii i Geologii)
 • prof. dr hab. Danuta Czarnecka (Wydział Lekarski)
 • dr hab. Katarzyna Młyniec, prof. UJ (Wydział Farmaceutyczny)
 • prof. dr hab. Tomasz Brzostek (Wydział Nauk o Zdrowiu)
 • Przewodniczący Samorządu Studentów UJ
 • Prezes Towarzystwa Doktorantów UJ

Podstawy prawne

Decyzja nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 kwietnia 2021 roku
w sprawie: powołania członków Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2020-2024 

Zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 maja 2022 roku
w sprawie: Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ