Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych

Skład Rady na lata 2016-2020:

 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Wydział Prawa i Administracji); 
 • Dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Wydział Filozoficzny);
 • Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak (Wydział Historyczny);
 • Dr hab. Agnieszka Korniejenko (Wydział Filologiczny);
 • Dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ (Wydział Polonistyki);
 • Prof. dr hab. Andrzej Budkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej);
 • Prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (Wydział Matematyki i Informatyki);
 • Dr hab. Wacław Makowski (Wydział Chemii);
 • Dr hab. Joanna Kapusta (Wydział Biologii);
 • Prof. dr hab. Danuta Czarnecka (Wydział Lekarski);
 • Prof. dr hab. Barbara Malawska (Wydział Farmaceutyczny);
 • Prof. dr hab. Antoni Czupryna (Wydział Nauk o Zdrowiu);
 • Dr hab. Marek Nahotko (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej);
 • Prof. dr hab. Anna Reczyńska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych);
 • Dr hab. Dariusz Latowski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii);
 • Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka (Wydział Geografii i Geologii);
 • Przedstawiciel Samorządu Doktorantów – Towarzystwa Doktorantów UJ;
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów UJ.

Podstawy prawne

Decyzja nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 października 2016 roku w sprawie: powołania składu Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2016–2020

Decyzja nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 maja 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz zmiany decyzji nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 października 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2016-2020