Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

W艂asne fundusze
stypendialne

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Fundusz Stypendialny im. Profesora Franciszka Ziejki

Idea stypendium

Celem Funduszu Stypendialnego im. Prof. Franciszka Ziejki jest umo偶liwienie podj臋cia studi贸w w j臋zyku polskim na Uniwersytecie Jagiello艅skim osobom, kt贸re – pomimo uzyskania wybitnych wynik贸w w nauce lub posiadania osi膮gni臋膰 naukowych – nie maj膮 ze wzgl臋du na sytuacj臋 polityczn膮 mo偶liwo艣ci, aby kszta艂ci膰 si臋 w ojczystym kraju.

Fundusz zosta艂 ustanowiony z inicjatywy w艂adz rektorskich oraz Senatu UJ dla uczczenia pami臋ci Patrona stypendium.

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka (1940-2020)

Profesor honorowy UJ, rektor Almae Matris Cracoviensis w latach 1999-2005. Historyk literatury i kultury zwi膮zany szczeg贸lnie mocno z polonistyk膮 krakowsk膮 oraz jej tradycjami, doktor honoris causa pi臋ciu polskich uniwersytet贸w. Inicjator budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiello艅skiego oraz utworzenia Panteonu Narodowego w Krakowie. By艂 tak偶e przewodnicz膮cym Spo艂ecznego Komitetu Odnowy Zabytk贸w Krakowa, cz艂onkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy prezesie Rady Ministr贸w oraz Komitetu Polska w Zjednoczonej Europie przy prezydium PAN. Wsp贸艂pracowa艂 te偶 z o艣rodkami akademickimi w Pary偶u, Marsylii, Aix-en-Provence i Lizbonie.

Korzy艣ci

Stypendium przyznawane jest na ca艂y rok akademicki i wyp艂acane co miesi膮c. Jego wysoko艣膰 w danym roku okre艣la Prorektor UJ ds. dydaktyki po zapoznaniu si臋 z rekomendacj膮 Rady W艂asnych Funduszy Stypendialnych UJ, w kt贸rej sk艂ad wchodz膮 przedstawiciele wszystkich Wydzia艂贸w UJ oraz po jednym przedstawicielu Samorz膮du Student贸w i Towarzystwa Doktorant贸w

W konkursie mog膮 tak偶e zosta膰 przyznane wyr贸偶nienia dla kandydat贸w, kt贸rzy nie zostan膮 zakwalifikowani do stypendium, gwarantuj膮ce m.in. intensywny – roczny lub semestralny – kurs j臋zyka polskiego, a tak偶e gwarancj臋 przyznania miejsca w domu studenckim (op艂acanego przez stypendyst臋 na zasadach og贸lnych).

Adresaci stypendium

O stypendium z Funduszu mo偶e ubiega膰 si臋 cudzoziemiec, kt贸ry spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce kryteria:

  • z艂o偶y艂 egzamin maturalny lub jego odpowiednik za granic膮 nie dawniej ni偶 3 lata przed rokiem akademickim, od kt贸rego ubiega si臋 o przyznanie stypendium, lub uko艅czy艂 studia za granic膮 z tytu艂em zawodowym licencjata, magistra lub r贸wnorz臋dnym uprawniaj膮cym do podj臋cia studi贸w w Polsce, lub jest studentem ostatniego roku takich studi贸w za granic膮, i nie uko艅czy艂 26 lat;
  • uzyska艂 wybitne wyniki w nauce lub osi膮gni臋cia naukowe;
  • posiada status uchod藕cy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej, albo ochrony uzupe艂niaj膮cej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nie podejmowa艂 kszta艂cenia na studiach w polskiej uczelni.

Szczeg贸艂owe kryteria okre艣la regulamin Funduszu dost臋pny poni偶ej.

Procedury i terminy

Nab贸r wniosk贸w na rok akademicki 2024/2025 odbywa si臋 w okresie od 12 do 25 lutego 2024 r.

Osoby, kt贸re chc膮 ubiega膰 si臋 o stypendium, powinny:

  1. Uzupe艂ni膰 formularz wniosku (adres formularza poni偶ej);
  2. Za艂膮czniki potwierdzaj膮ce osiagni臋cia przes艂a膰 na adres mailowy: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl w terminie do 25 lutego 2024 r.

Organy Funduszu

Funduszem zarz膮dza Prorektor UJ ds. dydaktyki przy udziale Rady W艂asnych Funduszy Stypendialnych UJ.

Formularze wniosk贸w

Zobacz r贸wnie偶

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Prof. Franciszka Ziejki