Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych

Skład Rady na lata 2020-2024:

 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Wydział Prawa i Administracji)
 • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ (Wydział Filozoficzny)
 • dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ (Wydział Historyczny)
 • dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ (Wydział Filologiczny)
 • dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ (Wydział Polonistyki)
 • prof. dr hab. Andrzej Budkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
 • dr hab. Bartosz Walczak, prof. UJ (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • prof. dr hab. Wacław Makowski (Wydział Chemii)
 • dr hab. Joanna Kapusta (Wydział Biologii)
 • dr hab. Marek Nahotko, prof. UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
 • prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
 • dr hab. Dariusz Latowski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)
 • prof. dr hab. Józef Twardosz (Wydział Geografii i Geologii)
 • prof. dr hab. Danuta Czarnecka (Wydział Lekarski)
 • dr hab. Katarzyna Młyniec, prof. UJ (Wydział Farmaceutyczny)
 • prof. dr hab. Tomasz Brzostek (Wydział Nauk o Zdrowiu)
 • Przewodniczący Samorządu Studentów UJ
 • Prezes Towarzystwa Doktorantów UJ


Podstawy prawne

Decyzja nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania członków Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2020–2024 

 

Decyzja nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 października 2016 roku w sprawie: powołania składu Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2016–2020

Decyzja nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 maja 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz zmiany decyzji nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 października 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2016-2020

Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 listopada 2012 roku w sprawie: powołania Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 września 2013 roku w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 110 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ