Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Stypendium
Uniwersytetu Jagiello艅skiego

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Idea Stypendium i najwa偶niejsze informacje

Idea Stypendium

Celem Stypendium jest poszukiwanie najzdolniejszych przedstawicieli m艂odego pokolenia, kt贸rych r贸偶norodne talenty wykraczaj膮 poza sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolno艣ci tw贸rczej i indywidualizmu ka偶dego z nich, w ten spos贸b, by do艂膮czyli oni do grona najwybitniejszych absolwent贸w swojej Alma Mater.

Stypendium Uniwersytetu Jagiello艅skiego stanowi presti偶owe wyr贸偶nienie. Dostaj膮 je jedynie wybitne i szczeg贸lnie uzdolnione osoby, chc膮ce podj膮膰 studia na naszej Uczelni. Stanowi ono propozycj臋 pozwalaj膮c膮 najzdolniejszym osobom realizowa膰 swoje pasje i plany naukowe oraz rozwija膰 r贸偶norodne talenty w atmosferze poszanowania swobody tw贸rczej i wolno艣ci bada艅 naukowych oraz przy znacz膮cym wsparciu finansowym i instytucjonalnym.

Kto mo偶e ubiega膰 si臋 o Stypendium?

O Stypendium UJ mo偶e ubiega膰 si臋 osoba, kt贸ra 艂膮cznie spe艂ni艂a nast臋puj膮ce kryteria:

  1. z艂o偶y艂a egzamin maturalny lub jego zagraniczny odpowiednik nie dawniej ni偶 3 lata przed og艂oszeniem konkursu o Stypendium UJ lub w momencie og艂oszenia konkursu jest uczniem ostatniej klasy szko艂y ko艅cz膮cej si臋 z艂o偶eniem egzaminu maturalnego lub jego zagranicznego odpowiednika;
  2. w roku akademickim nast臋puj膮cym po roku og艂oszenia konkursu podejmuje studia po raz pierwszy;
  3. posiada wybitne wyniki w nauce.

W uzasadnionym przypadku o Stypendium UJ mo偶e ubiega膰 si臋 student odbywaj膮cy studia pierwszego stopnia na okres kszta艂cenia na studiach drugiego stopnia, pod warunkiem z艂o偶enia egzaminu lub jego zagranicznego odpowiednika nie dawniej ni偶 4 lata przed og艂oszeniem konkursu i posiadania wybitnych wynik贸w w nauce.

Stypendystom przys艂uguje stypendium w wysoko艣ci 2100 z艂 miesi臋cznie, przyznawane na ca艂y okres (jednak nie wi臋cej ni偶 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiello艅skim jednolitych studi贸w magisterskich, studi贸w pierwszego stopnia lub studi贸w drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studi贸w.

Jak aplikowa膰?

Konkurs o Stypendium sk艂ada si臋 z dw贸ch etap贸w:

  • w pierwszym etapie nale偶y wype艂ni膰, do 15 kwietnia danego roku, elektroniczny formularz osobowy oraz dostarczy膰 materia艂y stanowi膮ce prezentacj臋 kandydata i jego dotychczasowych osi膮gni臋膰, zainteresowa艅 i planowanej 艣cie偶ki rozwoju w postaci, np.: zwi臋z艂ego opisu, prezentacji multimedialnej, filmu lub w innej, wybranej przez kandydata, formie przekazu. Wnioski oceniane b臋d膮 przez Kapitu艂臋 Stypendium Uniwersytetu Jagiello艅skiego, kt贸ra zakwalifikuje do kolejnego etapu maksymalnie 20 uczestnik贸w konkursu.
  • drugi etap obejmuje przeprowadzenie przez Kapitu艂臋 rozm贸w z kandydatami wybranymi w pierwszym etapie, ukierunkowanych na sprawdzenie predyspozycji kandydat贸w do podj臋cia deklarowanego kierunku studi贸w oraz rozpoznanie ich osi膮gni臋膰, wiedzy, zainteresowa艅 i planowanej 艣cie偶ki rozwoju.

Najwa偶niejsze informacje o Stypendium

Rodzaj stypendium za wybitne wyniki w nauce
Wysoko艣膰 stypendium 2100 z艂 miesi臋cznie przez ca艂y okres (jednak nie wi臋cej ni偶 pi臋膰 lat) odbywanych w UJ jednolitych studi贸w magisterskich, studi贸w pierwszego stopnia lub studi贸w drugiego stopnia
Terminy naboru wniosk贸w  do 15 kwietnia ka偶dego roku
Maksymalna liczba stypendyst贸w 7
Organ rozstrzygaj膮cy konkurs Kapitu艂a Stypendium Uniwersytetu Jagiello艅skiego
Dodatkowe korzy艣ci
  • maksymalny wynik kwalifikacji w rekrutacji na studia, na wybranym przez siebie kierunku studi贸w
  • mo偶liwo艣膰 realizacji programu studi贸w wed艂ug indywidualnego planu lub programu studi贸w
  • w okresie wyp艂acania stypendium, gwarancja przyznania miejsca w domu studenckim, kt贸re jest op艂acane przez stypendyst臋 na og贸lnych zasadach okre艣lonych w UJ
  • w okresie wyp艂acania stypendium, opieka naukowa pracownika UJ wskazanego przez Rektora UJ