Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Please be informed that news are available in Polish only.

Web Content Display Web Content Display

News

Sprawy studentów i doktorantów
studenci doktoranci

Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

19.05.2020
W USOSweb dostępny jest wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. O wsparcie mogą ubiegać się studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie są uprawnieni do zapomogi z Funduszu Stypendialnego.
Read More o Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
stypendium uj

Wyniki I etapu konkursu o przyznanie Stypendium UJ 2020

30.04.2020
Kapituła Stypendium UJ na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. zakwalifikowała 19 osób do II etapu konkursu o przyznanie Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Read More o Wyniki I etapu konkursu o przyznanie Stypendium UJ 2020
Sprawy studentów i doktorantów
studenci doktoranci stypendia

Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych

07.04.2020
Do 30 września 2020 r. studenci i doktoranci ubiegający się o zapomogę lub stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą składać wniosek i dokumentację jedynie w wersji elektronicznej.
Read More o Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Sprawy studentów i doktorantów
studenci doktoranci

Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie

31.03.2020
Przeczytaj najnowsze informacje w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Read More o Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie
Sprawy studentów i doktorantów
studenci doktoranci

Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

21.02.2020
W dniu 21 lutego 2020 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendia socjalne dla studentów i doktorantów na semestr letni 2019/2020.
Read More o Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
Sprawy studentów i doktorantów
stypendia

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

03.02.2020
Zachęcamy do zgłaszania się do konkursu!
Read More o Rozpoczął się nabór zgłoszeń do Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego