Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasi Darczyńcy

Dzięki życzliwości naszych Darczyńców – osób prywatnych, instytucji i firm – wsparcie finansowe trafia do najbardziej potrzebujących go osób, które kształcą się na Uniwersytecie Jagiellońskim i realizują w nim swoje plany naukowe.

Jako wspólnota akademicka kierujemy podziękowania ku gronu Fundatorów własnych funduszy stypendialnych UJ oraz ku wszystkim Darczyńcom wspierającym swymi wpłatami naszych stypendystów. Wyrazy szczególnej wdzięczności składamy:

 • Pani prof. dr hab. Urszuli Marcie Doleżal,
 • Państwu Grażynie i Winfriedowi Erhardt,
 • Panu prof. Randy’emu Charlesowi Eppingowi – Central Europe Foundation,
 • Panu prof. Davidowi Greenowi,
 • śp. Pani prof. dr hab. Marii Gorczycy,
 • Państwu Danucie i Januszowi Hamerom,
 • Panu Grzegorzowi Murzańskiemu – Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak",
 • Pani Lidii Procyk i Pani Annie Łysiak,
 • Ks. Kazimierzowi Szkaradkowi – Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie,
 • Pani Janinie Zaleskiej-Ryng,
 • Firmie CAN-PACK,
 • Firmie SCANMED MULTIMEDIS SA,
 • Fundacji Bankowej im. dr. Marka Kantona – Bankowi PEKAO SA,
 • Kancelarii Linklaters C Wiśniewski i Wspólnicy.

Wraz ze Stypendystkami i Stypendystami  mogącymi dzięki Państwa szczodrości kontynuować swój naukowy rozwój – chcemy też podziękować wszystkim osobom, które wspierają nawet drobniejszymi wpłatami Własne Fundusze Stypendialne UJ. 

Konkretne informacje dla osób prywatnych i firm chcących dokonać wpłaty na rzecz działań projakościowych naszej Uczelni znajdą Państwo tu:

Zostań Darczyńcą Uniwersytetu Jagiellońskiego