Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

W艂asne fundusze
stypendialne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Idea stypendium

Fundusz Stypendialny Ad Polonos powsta艂 z inicjatywy i utrzymuje si臋 ze 艣rodk贸w ofiarowanych na ten cel Uniwersytetowi Jagiello艅skiemu przez prof. dr hab. Urszul臋 Mart臋 Dole偶al, kt贸ra w ten spos贸b pragnie wspomaga膰 potomk贸w zes艂a艅c贸w polskich studiuj膮cych na Uniwersytecie Jagiello艅skim. Fundusz jest te偶 wyrazem pami臋ci o prof. dr. hab. med. Marianie Dole偶alu, kt贸ry pochodzi艂 z rodziny zas艂u偶onej dla polsko艣ci ziem kresowych.

Stypendium przyznawane jest za wyniki w nauce dla wyr贸偶niaj膮cych si臋 student贸w UJ oraz za osi膮gni臋cia naukowe dla doktorant贸w Szko艂y Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ, b臋d膮cych potomkami zes艂a艅c贸w polskich.

Korzy艣ci

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesi臋cy (pa藕dziernik-lipiec) i wyp艂acane co miesi膮c. Jego wysoko艣膰 w danym roku okre艣la Rektor UJ (w roku akademickim 2023/2024 dla student贸w stypendium wynosi 500 z艂 oraz 600 z艂 w przypadku doktorant贸w).

Ka偶dorazowo stypendium mo偶e otrzyma膰 maksymalnie 12 os贸b (w tym maksymalnie dwie spo艣r贸d doktorant贸w w szko艂ach doktorskich).

Adresaci stypendium

O stypendium mog膮 ubiega膰 si臋:

 • studenci, kt贸rzy uko艅czyli pierwszy rok studi贸w pierwszego stopnia lub jednolitych studi贸w magisterskich lub s膮 studentami studi贸w drugiego stopnia i spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
  • w roku akademickim poprzedzaj膮cym rok akademicki, na kt贸ry ma zosta膰 przyznane stypendium, wype艂nili wszystkie warunki przewidziane regulaminem studi贸w i programem studi贸w wymagane do zaliczenia roku studi贸w na danym kierunku studi贸w i zostali wpisani na kolejny rok akademicki,
  • uzyskali 艣redni膮 wa偶on膮 ocen co najmniej 4,0 za rok akademicki poprzedzaj膮cy rok, na kt贸ry przyznawane jest stypendium, liczon膮 zgodnie z Regulaminem studi贸w pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studi贸w magisterskich,
  • maj膮 wa偶n膮 Kart臋 Polaka lub wobec kt贸rych wydano decyzj臋 w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
  • s膮 obywatelami Armenii, Bia艂orusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy lub Ukrainy;
 • doktoranci Szko艂y Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ, kt贸rzy spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
  • uko艅czyli pierwszy rok kszta艂cenia w roku akademickim poprzedzaj膮cym rok akademicki, na kt贸ry ma by膰 przyznane stypendium,
  • w roku akademickim poprzedzaj膮cym rok akademicki, na kt贸ry ma zosta膰 przyznane stypendium, wype艂nili wszystkie warunki przewidziane Regulaminem Szko艂y, planem i programem studi贸w doktoranckich wymagane do zaliczenia roku studi贸w i s膮 wpisani na kolejny rok akademicki,
  • wykazuj膮 si臋 udokumentowan膮 dzia艂alno艣ci膮 naukow膮, o kt贸rej mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 lit. a Regulaminu Funduszu w roku akademickim poprzedzaj膮cym przyznanie stypendium (m.in. udzia艂 w konferencjach naukowych, publikacje naukowe, udzia艂 w projektach naukowych),
  • maj膮 wa偶n膮 Kart臋 Polaka lub wydano wobec nich decyzj臋 w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia,
  • s膮 obywatelami Armenii, Bia艂orusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy lub Ukrainy.

Procedury i terminy

Aby ubiega膰 si臋 o przyznanie stypendium nale偶y do 20 pa藕dziernika roku akademickiego, na kt贸ry stypendium ma zosta膰 przyznane, wype艂ni膰 formularz elektroniczny i do艂膮czy膰 komplet dokument贸w:

 • studenci:
  • za艣wiadczenie o 艣redniej wa偶onej ocen wystawione przez sekretariat w艂a艣ciwej jednostki;
  • za艣wiadczenie o udziale w kole naukowym wystawione przez opiekuna ko艂a – w przypadku zg艂oszenia udzia艂u.
 • uczestnicy studi贸w doktoranckich:
  • dokumentacja potwierdzaj膮ca wskazane we wniosku osi膮gni臋cia.

Organy Funduszu

Funduszem zarz膮dza Rektor UJ przy udziale Rady Funduszu Stypendialnego Ad Polonos.

Formularze wniosk贸w

Zobacz r贸wnie偶