Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania i odpowiedzi

Czy jeżeli otrzymałam/-em Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, to również mogę aplikować o inne stypendia, oferowane przez UJ?

Tak, otrzymywanie Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego nie wyklucza pobierania przez stypendystę innych świadczeń stypendialnych przysługujących studentom UJ.

Jeżeli nie wybrałam/-em opiekuna, czy mogę aplikować o Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Tak, w przypadku przyznania Stypendium, opiekun zostanie wskazany przez Rektora UJ, z chwilą gdy stypendysta rozpocznie studia w UJ.

Czy po ogłoszeniu wyników konkursu o Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego mogę zmienić wybrany kierunek studiów?

Jeśli stypendysta zmieni kierunek studiów i/lub nie podejmie studiów w UJ na kierunku, którego dotyczy Stypendium w ciągu dwóch lat od roku przyznania stypendium, traci możliwość otrzymywania Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pliki

Jaki maksymalny rozmiar mogą mieć przesyłane pliki (załączniki do elektronicznego formularza osobowego)?

Wszystkie pliki przesyłane przy rejestracji na konkurs o Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego nie mogą przekraczać łącznie 6 MB.

Jaki format powinny mieć załączane pliki?

Pliki, które chcą Państwo przesłać powinny mieć następujące formaty: jpeg – w przypadku zdjęć (lub skanów), pdf – w przypadku plików tekstowych (lub skanów), word – w przypadku plików tekstowych.

Czy materiałem prezentującym kandydatkę/-a może być np. portfolio zdjęć?

Tak. Wybór materiałów i sposobu prezentacji swych osiągnięć pozostawiamy samym kandydatom, licząc na ich kreatywność.

Zgłoszenie

Co oznaczają symbole: A1, A2, B1, B2, C1, C2, umieszczone w formularzu zgłoszeniowym w miejscu, gdzie wskazuję znajomość języków obcych?

Symbole te określają poziom znajomości języka obcego. A1 to poziom początkujący, A2 – niższy średnio zaawansowany, B1 – średnio zaawansowany, B2 – wyższy średnio zaawansowany, C1 – poziom zaawansowany, C2 – poziom największej biegłości językowej.

Gdzie jest umieszczony numer zgłoszenia, który muszę podać przy wysyłaniu skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego?

Numer zgłoszenia umieszczony jest w prawym górnym rogu wydrukowanego formularza, na każdej ze stron.

Rekrutacja na studia

Czy muszę brać udział w rekrutacji, jeżeli zakwalifikowałam/em się programu Stypendium UJ?

Tak, warunkiem uzyskania Stypendium UJ jest uzyskanie statusu studenta.

Gdzie mogę sprawdzić, czy spełniam kryteria formalne i jakie są zasady kwalifikacji na studia?

Informacje o kryteriach formalnych i zasady kwalifikacji znajdują się na stronie: irk.uj.edu.pl oraz rekrutacja.uj.edu.pl. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu Rekrutacji na Studia.