Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Stypendium rektora

Informacje zwi膮zane z wymienionymi poni偶ej 艣wiadczeniami nie dotycz膮 doktorant贸w, kt贸rzy rozpocz臋li kszta艂cenie w szko艂ach doktorskich.

Informacja dla student贸w rozpoczynaj膮cych studia

Stypendium rektora otrzymuje student przyj臋ty na 1 rok studi贸w pierwszego stopnia lub jednolitych studi贸w magisterskich w roku z艂o偶enia egzaminu maturalnego, kt贸ry jest:

 1. laureatem olimpiady mi臋dzynarodowej albo laureatem lub finalist膮 olimpiady stopnia centralnego, o kt贸rych mowa w przepisach o systemie o艣wiaty;
 2. medalist膮 co najmniej wsp贸艂zawodnictwa sportowego o tytu艂 Mistrza Polski w danym sporcie, o kt贸rym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora otrzymuje ka偶dy student spe艂niaj膮cy ww. warunki – liczba stypendi贸w nie jest ograniczona.

Inne stypendia: Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyk贸w

Stypendium rektora - informacje og贸lne

Stypendium rektora mo偶e otrzymywa膰 student, kt贸ry uzyska艂 wyr贸偶niaj膮ce wyniki w nauce, osi膮gni臋cia naukowe lub artystyczne, lub osi膮gni臋cia sportowe we wsp贸艂zawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Szczeg贸艂owe zasady przyznawania stypendium rektora dla student贸w

W przypadku studiowania na wi臋cej ni偶 jednym kierunku studi贸w stypendium rektora mo偶na pobiera膰 tylko na jednym, wed艂ug w艂asnego wyboru.

Stypendium rektora nie przys艂uguje studentowi, kt贸ry posiada tytu艂 zawodowy magistra, nawet je偶eli uzyska艂 go za granic膮. Stypendium to nie przys艂uguje tak偶e w sytuacji, gdy student posiada tytu艂 zawodowy licencjata, je偶eli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Prawo do stypendium przys艂uguje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 艁膮czny okres przys艂ugiwania stypendium wynosi 12 semestr贸w, bez wzgl臋du na jego pobieranie przez studenta, z zastrze偶eniem, 偶e w ramach tego okresu stypendium przys艂uguje na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie d艂u偶ej ni偶 przez 9 semestr贸w;
 • drugiego stopnia – nie d艂u偶ej ni偶 przez 7 semestr贸w.

O stypendium rektora mog膮 ubiega膰 si臋 tak偶e studenci-cudzoziemcy.

Wnioski

Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek wraz z dokumentacj膮 nale偶y z艂o偶y膰 u wydzia艂owego koordynatora ds. stypendialnych. Dane swojego koordynatora mo偶na znale藕膰 w USOSweb w zak艂adce Dla Student贸w, a tam Obs艂uga. Do przyznawania stypendium rektora stosuje si臋 przepisy ustawy Prawo  o szkolnictwie wy偶szym i nauce.

Termin na z艂o偶enie wniosku o przyznanie stypendium rektora mija 20 pa藕dziernika roku akademickiego, na kt贸ry ma by膰 przyznane stypendium.

Wysoko艣膰 stypendium

Wysoko艣膰 stypendium rektora na dany rok akademicki ustala Rektor UJ w porozumieniu z Uczelnian膮 Komisj膮 Ekonomiczn膮 Samorz膮du Student贸w UJ. Aktualna wysoko艣膰 艣wiadczenia dost臋pna jest w zak艂adce Aktualno艣ci.

艢rednia ocen

Student ubiegaj膮cy si臋 o stypendium rektora powinien obliczy膰 swoj膮 艣redni膮 wa偶on膮 ocen zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie studi贸w. 艢redni膮 wa偶on膮 ocen nale偶y zweryfikowa膰 w sekretariacie prowadz膮cym kierunek studi贸w studenta. Sekretariat danego kierunku studi贸w ma obowi膮zek obliczy膰 艣redni膮 wa偶on膮 ocen studenta w systemie USOS. W przypadku rozbie偶no艣ci w obliczeniu 艣redniej ocen przez studenta i przez pracownika sekretariatu, rozbie偶no艣膰 t臋 nale偶y wyja艣ni膰 z pracownikiem sekretariatu zajmuj膮cym si臋 tokiem studi贸w na danym kierunku. 

W przypadku student贸w I roku studi贸w drugiego stopnia, kt贸rzy uko艅czyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni wymagane jest przed艂o偶enia za艣wiadczenia o wysoko艣ci 艣redniej arytmetycznej ocen za ostatni rok studi贸w pierwszego stopnia. Do 艣redniej ocen z III roku studi贸w pierwszego stopnia nie wlicza si臋 oceny z obrony pracy licencjackiej. Dla student贸w I roku studi贸w drugiego stopnia tworzy si臋 dwie listy rankingowe: dla student贸w, kt贸rzy uko艅czyli studia w UJ (z wa偶on膮 艣redni膮 ocen) oraz dla student贸w, kt贸rzy uko艅czyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej ni偶 UJ (z arytmetyczn膮 艣redni膮 ocen).

Ocena wniosk贸w i przyznanie 艣wiadczenia

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres 9 miesi臋cy od pa藕dziernika do czerwca. Stypendium rektora mo偶e otrzyma膰 do 10% student贸w na ka偶dym kierunku. Za 100% student贸w uwa偶a si臋 wszystkich student贸w wpisanych na poprzedni rok studi贸w na danym kierunku (specjalno艣ci) na dzie艅 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego. Do 100% student贸w wlicza si臋 tak偶e student贸w powtarzaj膮cych rok studi贸w i student贸w korzystaj膮cych z urlopu. W przypadku student贸w I roku studi贸w  drugiego stopnia za 100% student贸w uwa偶a si臋 wszystkich student贸w wpisanych na pierwszy rok studi贸w na dzie艅 15 pa藕dziernika danego roku akademickiego.

Przy ocenie wniosk贸w brane s膮 pod uwag臋 osi膮gni臋cia i 艣rednia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim. Przy ocenie wniosku nie s膮 brane pod uwag臋 osi膮gni臋cia z innych lat studi贸w i sprzed rozpocz臋cia studi贸w na danym poziomie. Zasada ta dotyczy r贸wnie偶 uzyskanych certyfikat贸w j臋zykowych oraz nagr贸d uzyskanych w olimpiadach przedmiotowych w szkole 艣redniej. W przypadku student贸w I roku studi贸w drugiego stopnia, ocena wniosku dotyczy osi膮gni臋膰 uzyskanych w trakcie ostatniego roku studi贸w pierwszego stopnia, kt贸rych dyplom uko艅czenia by艂 podstaw膮 przyj臋cia na studia na kierunku, na kt贸rym ma by膰 przyznane stypendium.

Wniosek jest oceniany metod膮 punktow膮, tj. za wysok膮 艣redni膮 ocen i za ka偶de uznane osi膮gni臋cie naukowe, artystyczne lub sportowe przyznawana jest okre艣lona liczba punkt贸w. Je艣li w danej kategorii jest wi臋cej ni偶 jedno osi膮gni臋cie, punkty si臋 kumuluj膮. Stypendium otrzymuj膮 studenci najwy偶ej ulokowani w ww. rankingu.

Sporz膮dza si臋 jeden, wsp贸lny ranking dla wszystkich form studi贸w na danym roku i kierunku/specjalno艣ci studi贸w (studia stacjonarne i niestacjonarne 艂膮cznie).

Wszystkie osi膮gni臋cia naukowe, sportowe i artystyczne dokumentuje si臋 odpowiednim za艣wiadczeniem potwierdzaj膮cym osi膮gni臋cie. Za艣wiadczenie w formie elektronicznej nale偶y do艂膮czy膰 do formularza wniosku w USOSweb.

Przyk艂adowe osi膮gni臋cia, kt贸re nie s膮 brane pod uwag臋:

 • 艢rednia ocen poni偶ej 4,0.
 • 艢rednia ocen uzyskana na innym kierunku studi贸w, poza studentami ubiegaj膮cymi si臋 o przyznanie stypendium na pierwszym roku studi贸w drugiego stopnia.
 • Dzia艂alno艣膰 w organizacjach studenckich i ko艂ach naukowych.
 • Publikacje o charakterze innym ni偶 wymienione w Regulaminie (np. relacja z konferencji, recenzja filmu), a tak偶e opublikowanie abstraktu referatu lub posteru w ksi臋dze abstrakt贸w.
 • Artyku艂y lub publikacje, kt贸re si臋 jeszcze nie ukaza艂y i s膮 w recenzji lub w druku.
 • Organizacja lub bierny udzia艂 w sympozjach, konferencjach, sesjach naukowych, grantach badawczych lub projektach naukowych.
 • Udzia艂 w konferencji, kt贸ra ma cechy konferencji drapie偶nej.
 • Prowadzenie warsztat贸w.
 • Udzia艂 w wymianach studenckich, wyk艂adach otwartych, szko艂ach letnich, szko艂ach zimowych, warsztatach, wyjazdach objazdowych lub spotkaniach panelowych oraz w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
 • Miejsca medalowe w konkursach innych ni偶 wymienione w Regulaminie.
 • Nagrody lub wyr贸偶nienia za wyg艂oszone referaty naukowe i za postery.
 • Inne nagrody i wyr贸偶nienia za wyniki lub osi膮gni臋cia naukowe lub artystyczne (np. nagrody rektora lub dziekana, nagrody przyznawane przez w艂adze samorz膮dowe lub fundacje, nagrody w ramach konferencji).
 • Odbycie praktyk i sta偶y krajowych lub zagranicznych.
 • Przedstawienie tego samego referatu lub posteru na wi臋cej ni偶 jednej konferencji.
 • Zaprezentowanie danego dzie艂a artystycznego wi臋cej ni偶 jeden raz.
 • Organizacja konferencji, wydarze艅, szk贸艂 letnich itp.
 • Uzyskanie certyfikat贸w np. j臋zykowych czy kompetencyjnych.

Stypendium rektora a urlop

W okresie korzystania z urlopu student mo偶e pobiera膰 stypendium rektora.