Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają jeden z poniższych warunków.

Warunki:

  • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej,
  • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu;
  • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Kompletne dokumenty należy dostarczać do Działu Spraw Studenckich (ul. Czapskich 4 p. 8).

Nabór wniosków o stypendia w roku akademickim 2019/2020 potrwa od 26 września do 20 października 2019 r.

Zobacz również: