Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Idea stypendium

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Korzyści

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (październik-lipiec) i wypłacane co miesiąc.

Jego wysokość w danym roku określa Rektor UJ, nie wyższą niż 750 zł miesięcznie, a w przypadku finalistów olimpiad międzynarodowych - nie wyższą niż 1500 zł miesięcznie (w roku akademickim 2021/2022 stypendium wynosi 600 zł miesięcznie, a w przypadku finalistów olimpiad międzynarodowych – 1200 zł miesięcznie).

Adresaci stypendium

Stypendium może zostać przyznane studentom pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy:

  • podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości
  • ORAZ spełniają jeden z poniższych warunków:
    • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej,
    • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Procedury i terminy

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy do 20 października roku akademickiego, na który stypendium ma zostać przyznane, wysłać na adres mailowy fundusze.stypendialne@uj.edu.pl:

  • skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (wzór poniżej);
  • skan dokumentu potwierdzającego uzyskany w trakcie danej olimpiady tytuł.

Nabór wniosków na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się wkrótce. 
 

Organy Funduszu

Funduszem zarządza Rektor UJ.

Zobacz również

Regulamin Funduszu