Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Ustalanie wysoko艣ci dochodu

Lista wymaganych dokument贸w jest zale偶na od sytuacji rodziny. Student, kt贸ry nie wie jakie dokumenty powinien przed艂o偶y膰 mo偶e zadzwoni膰 lub spotka膰 si臋 z koordynatorem ds. stypendialnych, aby om贸wi膰 swoj膮 sytuacj臋. Lista dokument贸w wskazana jest w Regulaminie 艣wiadcze艅 dla student贸w i doktorant贸w

Podstawowe dokumenty to:

 • za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego o dochodzie podlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych – dla ka偶dego pe艂noletniego cz艂onka rodziny;
 • za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego cz艂onk贸w rodziny rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym (je偶eli dotyczy);
 • o艣wiadczenie studenta i cz艂onk贸w rodziny studenta o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych – dla ka偶dego pe艂noletniego cz艂onka rodziny
  wz贸r o艣wiadczenia o wysoko艣ci dochodu niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
 • za艣wiadczenie zawieraj膮ce informacj臋 o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne (wydane np. przez Zak艂ad Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub inny w艂a艣ciwy urz膮d) – dla ka偶dego cz艂onka rodziny, kt贸ry mia艂 dochody;
 • dokumenty potwierdzaj膮ce zmiany dochod贸w, w roku z kt贸rego oblicza si臋 doch贸d (np. 艣wiadectwo pracy i PIT-11);
 • dokumenty potwierdzaj膮ce zmiany dochod贸w, po roku z kt贸rego oblicza si臋 doch贸d (np. kopia umowy o prac臋, za艣wiadczenie o wysoko艣ci dochodu za drugi miesi膮c pracy);
 • skr贸cony odpis aktu urodzenia niepe艂noletniego rodze艅stwa lub dzieci;
 • za艣wiadczenie o pobieraniu nauki przez pe艂noletnie rodze艅stwo lub dzieci;
 • orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci nieucz膮cego si臋 rodze艅stwa pozostaj膮cego na utrzymaniu rodzic贸w;
 • skr贸cony odpis aktu zgonu, w przypadku 艣mierci jednego lub obojga rodzic贸w;
 • wyrok zas膮dzaj膮cy alimenty na rzecz studenta lub cz艂onka jego rodziny;
 • dokument potwierdzaj膮cy bezskuteczno艣膰 egzekucji aliment贸w;

I inne dokumenty zale偶ne od sytuacji rodziny.

Student, kt贸ry ubiega si臋 o stypendium socjalne powinien udokumentowa膰 doch贸d z roku kalendarzowego poprzedzaj膮cego rok akademicki, na kt贸ry ubiega si臋 o stypendium wraz ze zmianami dochodu, kt贸re nast膮pi艂y do dnia otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium. Zmiany jakie nale偶y udokumentowa膰 to np. zmiana lub utrata pracy (w tym wakacyjnej), rozpocz臋cie lub zako艅czenie dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Przyk艂ad 1:

Student ubiega si臋 o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 we wrze艣niu 2023 r. Powinien udokumentowa膰 dochody z roku 2022 wraz ze zmianami, kt贸re nast膮pi艂y w 2022 i 2023 r.

Przyk艂ad 2:

Student ubiega si臋 o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 w styczniu 2024 r. Powinien udokumentowa膰 dochody z roku 2022 wraz ze zmianami, kt贸re nast膮pi艂y w 2022, 2023 r. i 2024 r. Je偶eli student ubiega艂 si臋 o stypendium w semestrze zimowym powinien udokumentowa膰 zmiany jakie nast膮pi艂y po z艂o偶eniu poprzedniego wniosku.

Informacja PIT nie jest wystarczaj膮ca.

Nale偶y przestawi膰 za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego o dochodzie podlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych – dla ka偶dego pe艂noletniego cz艂onka rodziny, oraz ewentualnie za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego cz艂onk贸w rodziny rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym (je偶eli dotyczy). Za艣wiadczenie z US mo偶na uzyska膰 online za po艣rednictwem strony: www.podatki.gov.pl

Tak. O za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego mo偶na ubiega膰 si臋 przez portal www.podatki.gov.pl. W ramach e-Urz臋du Skarbowego mo偶na z艂o偶y膰 online wniosek o wydanie za艣wiadczenia o wysoko艣ci przychodu, dochodu, podatku nale偶nego oraz sk艂adek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU).

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e dokumenty wydane elektroniczne nale偶y przestawi膰 w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub piecz臋ci膮. Skan za艣wiadczenia lub inny dokument uzyskany online nie jest uznawany, je偶eli nie jest opatrzony odpowiednim podpisem. 

Tak. Za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego o dochodzie podlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych jest wymagane dla ka偶dego pe艂noletniego cz艂onka rodziny, nawet je偶eli nie mia艂 dochod贸w. 

O艣wiadczenie o wysoko艣ci dochod贸w niepodlegaj膮cych opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest dokumentem wymaganym dla ka偶dego pe艂noletniego cz艂onka rodziny. Je偶eli cz艂onek rodziny nie osi膮ga艂 dochod贸w wskazanych w o艣wiadczeniu to powinien wpisa膰 kwot臋 0 z艂 i podpisa膰 o艣wiadczenie.

Tak, poniewa偶 zmieni艂 si臋 rok bazowym, za kt贸ry oblicza si臋 doch贸d.

Nie ma konieczno艣ci ponownego sk艂adania dokument贸w. Nale偶y jednak udokumentowa膰 zmiany jakie mia艂y miejsce od z艂o偶enia wniosku na semestr zimowy.

Aby potwierdzi膰 fakt otrzymywania aliment贸w konieczne jest przedstawienie:

 • odpisu podlegaj膮cego wykonaniu orzeczenia s膮dowego zas膮dzaj膮cego alimenty

lub

 • odpis protoko艂u posiedzenia zwieraj膮cego tre艣膰 ugody s膮dowej

lub

 • odpis zatwierdzonej przez s膮d ugody zawartej przed mediatorem, kt贸re to ugody zobowi膮zuj膮 do uiszczania aliment贸w.

Je艣li alimenty s膮 otrzymywane w ni偶szej wysoko艣ci ni偶 ustalone w wyroku, ugodzie s膮dowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, nale偶y przedstawi膰:

 • za艣wiadczenie organu prowadz膮cego egzekucj臋 o ca艂kowitej lub cz臋艣ciowej bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w a tak偶e o wysoko艣ci aliment贸w wyegzekwowanych

lub

 • informacj臋 w艂a艣ciwego s膮du lub w艂a艣ciwej instytucji o podj臋ciu przez osob臋 uprawnion膮 czynno艣ci zwi膮zanych z wykonaniem tytu艂u wykonawczego za granic膮 albo o niepodj臋ciu tych czynno艣ci, (w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z brakiem podstawy prawnej do ich podj臋cia lub brakiem mo偶liwo艣ci wskazania przez osob臋 uprawnion膮, miejsca zamieszkania d艂u偶nika alimentacyjnego za granic膮, je艣li d艂u偶nik zamieszkuje za granic膮).

W takiej sytuacji nale偶y skonsultowa膰 si臋 z koordynatorem ds. stypendialnych, a w razie braku takiej mo偶liwo艣ci nale偶y z艂o偶y膰 wniosek niekompletny. Komisja wezwie do uzupe艂nienia brakuj膮cych dokument贸w w terminie nie kr贸tszym ni偶 7 dni. 

Je偶eli student niepe艂noletni nie ma dochod贸w to wystarczaj膮ce jest z艂o偶enie o艣wiadczenia (nie ma wzoru takiego o艣wiadczenia).

Dokumenty w j臋zykach obcych nale偶y przedstawi膰 wraz z t艂umaczeniem po艣wiadczonym przez t艂umacza przysi臋g艂ego. Dotyczy to zar贸wno student贸w-cudzoziemc贸w jak i student贸w-obywateli polskich, kt贸rzy przedstawiaj膮 dochody osi膮gni臋te za granic膮 Polski.

Studenci-cudzoziemcy powinni przedstawi膰 dokumenty analogiczne do tych wymaganych w Polsce. Je偶eli w danym kraju nie ma odpowiednika urz臋du skarbowego to nale偶y przedstawi膰 dokumenty wydane przez pracodawc臋 lub w艂a艣ciwe urz臋dy wyp艂acaj膮ce np. emerytur臋.

W przypadku obywateli Ukrainy mog膮 obowi膮zywa膰 specjalne przepisy. Skontaktuj si臋 ze swoim koordynatorem ds. stypendialnych, aby ustali膰 szczeg贸艂y. Uznajemy dokumenty uzyskane przez portal Diia.pl (link - informacje o portalu Diia.pl).

Przy ustalaniu wysoko艣ci dochodu uprawniaj膮cego do ubiegania si臋 o stypendium socjalne uwzgl臋dnia si臋 dochody osi膮gane przez:

 1. studenta;
 2. ma艂偶onka studenta;
 3. rodzic贸w, opiekun贸w prawnych lub faktycznych studenta;
 4. b臋d膮ce na utrzymaniu ww. os贸b dzieci niepe艂noletnie, dzieci pobieraj膮ce nauk臋 do 26. roku 偶ycia, a je偶eli 26. rok 偶ycia przypada w ostatnim roku studi贸w, do ich uko艅czenia, oraz dzieci niepe艂nosprawne bez wzgl臋du na wiek.

W sk艂adzie rodziny nie uwzgl臋dnia si臋 macochy, ojczyma, dziadka, babci, dzieci rodze艅stwa, partnera – cho膰by zamieszkiwali razem ze studentem.

Student, kt贸ry nie prowadzi wsp贸lnego gospodarstwa domowego z 偶adnym z rodzic贸w, opiekun贸w prawnych lub faktycznych (i z艂o偶y艂 o艣wiadczenie to potwierdzaj膮ce), mo偶e ubiega膰 si臋 o stypendium socjalne bez wykazywania dochod贸w osi膮ganych przez te osoby oraz b臋d膮ce na ich utrzymaniu dzieci, je偶eli spe艂nia jeden z nast臋puj膮cych warunk贸w:

 1. uko艅czy艂 26. rok 偶ycia;
 2. pozostaje w zwi膮zku ma艂偶e艅skim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci,
 4. osi膮gn膮艂 pe艂noletno艣膰 przebywaj膮c w pieczy zast臋pczej;
 5. posiada sta艂e 藕r贸d艂o dochod贸w i jego przeci臋tny miesi臋czny doch贸d w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bie偶膮cym wynosi co najmniej 930,35 z艂.

Sta艂ym dochodem mo偶e by膰 np. renta po zmar艂ym rodzicu, zas膮dzone alimenty, umowa o prac臋, cyklicznie zawierane umowy zlecenia.

Wz贸r o艣wiadczenia o nieprowadzeniu wsp贸lnego gospodarstwa z 偶adnym z rodzic贸w i opiekun贸w

Tak, ma艂偶onek studenta wlicza si臋 do rodziny, a jego dochody s膮 uwzgl臋dniane w dochodzie rodziny. Wynika to z faktu, 偶e ustalaj膮c prawo studenta do otrzymywania stypendium socjalnego, bierze si臋 pod uwag臋 aktualny sk艂ad rodziny studenta.

Nie nale偶y uwzgl臋dnia膰 w sk艂adzie rodziny tego cz艂onka rodziny, pod warunkiem, 偶e przebywa w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie. Przez instytucj臋 zapewniaj膮c膮 ca艂odobowe utrzymanie rozumie si臋 dom pomocy spo艂ecznej, m艂odzie偶owy o艣rodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zak艂ad poprawczy, areszt 艣ledczy, zak艂ad karny, szko艂臋 wojskow膮 lub inn膮 szko艂臋, je偶eli instytucje te zapewniaj膮 nieodp艂atnie pe艂ne utrzymanie.

W przypadku przebywania cz艂onka rodziny w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie nie uwzgl臋dnia si臋 jego dochod贸w w dochodzie rodziny.

Je偶eli rodze艅stwo studenta nie pozostaje na utrzymaniu jego rodzic贸w to bez wzgl臋du na wiek brata, fakt czy si臋 uczy lub czy jest osob膮 z niepe艂nosprawno艣ci膮, nie wlicza si臋 do sk艂adu rodziny i nie nale偶y dokumentowa膰 jego dochod贸w. 

W sytuacji, gdy student posiada pe艂noletnie rodze艅stwo, kt贸re po uko艅czeniu szko艂y 艣redniej nie podejmuje dalszej nauki, nie nale偶y w o艣wiadczeniu o dochodach wykazywa膰 go w sk艂adzie rodziny. Nie jest zatem konieczne przedstawianie jakiejkolwiek dokumentacji na potwierdzenie sytuacji tych os贸b. W przypadku jednak, gdy jedno lub kilkoro z rodze艅stwa, niezale偶nie od wieku i od podejmowania lub niepodejmowania dalszej nauki, legitymuje si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci, uwzgl臋dnia si臋 t臋 osob臋 w sk艂adzie rodziny, o ile pozostaje na utrzymaniu rodzic贸w studenta. Spos贸b dokumentowania sytuacji materialnej tych os贸b jest wi臋c analogiczny do tego stosowanego przy pozosta艂ych cz艂onkach rodziny, z zastrze偶eniem, 偶e uwzgl臋dniona w dokumentacji musi zosta膰 r贸wnie偶 kopia orzeczenia o niepe艂nosprawno艣ci. 

W dochodzie rodziny nale偶y uwzgl臋dni膰 doch贸d studenta, w tym doch贸d z tytu艂u otrzymywanych aliment贸w, oraz doch贸d rodzica, z kt贸rym student mieszka. Nie jest natomiast wliczany doch贸d rodzica, kt贸ry na podstawie wyroku s膮du, ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez s膮d lub ugody zawartej przed s膮dem,  zosta艂 zobowi膮zany do p艂acenia aliment贸w.

W przypadku gdy rodzic zobowi膮zany do p艂acenia aliment贸w uchyla si臋 od p艂acenia aliment贸w, nie b臋d膮 one wliczone do dochodu, gdy student przedstawi za艣wiadczenie wystawione przez komornika o ca艂kowitej b膮d藕 cz臋艣ciowej bezskuteczno艣ci egzekucji 艣wiadcze艅 alimentacyjnych za rok kalendarzowy poprzedzaj膮cy rok akademicki, na kt贸ry przyznaje si臋 stypendium.

W sytuacji, gdy s膮d nie orzek艂 aliment贸w na rzecz studenta, obliczaj膮c doch贸d rodziny studenta, uwzgl臋dnia si臋 dochody obydwojga rodzic贸w.

Tak, nale偶y przedstawi膰 dokumenty potwierdzaj膮ce okres uzyskiwania dochodu i jego wysoko艣膰. Jednak w przypadku, gdy praca zostanie zako艅czona to osi膮gni臋ty z niej doch贸d b臋dzie dochodem utraconym, kt贸ry nie b臋dzie wliczany do dochodu rodziny.

Zmiana wymiaru etatu lub liczby przepracowanych godzin nie stanowi utraty i/lub uzyskania dochodu. Oznacza to, 偶e doch贸d zostanie obliczony wed艂ug standardowych zasad. To znaczy, je偶eli student rozpocz膮艂 prac臋 w czerwcu, a ubiega si臋 o stypendium od pa藕dziernika, to zostanie doliczony doch贸d za lipiec.

Tak, w takiej sytuacji nale偶y zastosowa膰 instytucj臋 utraty dochodu. Utrata dochodu mo偶e by膰 zastosowana wy艂膮cznie w zwi膮zku z:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utrat膮 zasi艂ku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utrat膮 zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utrat膮 zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, a tak偶e emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego, lub te偶 艣wiadczenia przys艂uguj膮cego cz艂onkom rodziny funkcjonariuszy lub 偶o艂nierzy zawodowych, kt贸rych 艣mier膰 nast膮pi艂a w zwi膮zku ze s艂u偶b膮 albo podj臋ciem poza s艂u偶b膮 czynno艣ci ratowania 偶ycia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,
 5. wykre艣leniem z rejestru pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w zwi膮zku z opiek膮 nad dzieckiem,
 6. utrat膮 zasi艂ku chorobowego, 艣wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi艂ku macierzy艅skiego, przys艂uguj膮cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utrat膮 zas膮dzonych 艣wiadcze艅 alimentacyjnych w zwi膮zku ze 艣mierci膮 osoby zobowi膮zanej do tych 艣wiadcze艅 lub utrat膮 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych wyp艂acanych w przypadku bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w w zwi膮zku ze 艣mierci膮 osoby zobowi膮zanej do 艣wiadcze艅 alimentacyjnych;
 8. utrat膮 艣wiadczenia rodzicielskiego,
 9. utrat膮 zasi艂ku macierzy艅skiego, o kt贸rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w,
 10.  utrat膮 stypendium doktoranckiego.

Ustalaj膮c miesi臋czny doch贸d netto przypadaj膮cy na cz艂onka rodziny nie uwzgl臋dnia si臋 dochodu utraconego. Wysoko艣膰 dochodu utraconego netto z tytu艂u pracy oblicza si臋 na podstawie PIT-11 otrzymanego od pracodawcy, odejmuj膮c od kwoty dochodu brutto kwot臋 podatku oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne.

W takiej sytuacji ma miejsce uzyskanie dochodu. Je偶eli zmiana dochodu mia艂a miejsce w roku kalendarzowym, za kt贸ry zosta艂o przedstawione za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego to osi膮gni臋ty z danego 藕r贸d艂a doch贸d nale偶y podzieli膰 przez liczb臋 miesi臋cy, w kt贸rych by艂 on uzyskiwany.

Przyk艂ad 1:

Doch贸d dokumentuje si臋 za rok 2022. Mama studenta zosta艂a zatrudniona w pa藕dzierniku 2022 r. i zarobi艂a 9000 z艂 netto. Oznacza to, 偶e doch贸d miesi臋czny wynosi 3000 z艂 netto (9000 podzielone przez 3 miesi膮ce). Dochodu tego nie dzieli si臋 przez 12.

Je偶eli zmiana dochodu mia艂a miejsce po roku kalendarzowym, za kt贸ry zosta艂o przedstawione za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego to do dochodu nale偶y doliczy膰 doch贸d za drugi miesi膮c od rozpocz臋cia nowego dochodu.

Przyk艂ad 2:

Doch贸d dokumentuje si臋 za rok 2022. Student rozpocz膮艂 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w 13 marca 2023 r. W kwietniu 2023 r. (drugi miesi膮c po rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci) zarobi艂 netto 2500 z艂. Doch贸d wynosi 2500 z艂. Dochodu tego nie dzieli si臋 przed 12, a dolicza si臋 kwot臋 2500.

Za uzyskanie dochodu uwa偶a si臋 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci:

 1. zako艅czenie urlopu wychowawczego,
 2. uzyskanie zasi艂ku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskanie zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, a tak偶e emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego,
 5. rozpocz臋cie pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w zwi膮zku z opiek膮 nad dzieckiem,
 6. uzyskanie zasi艂ku chorobowego, 艣wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi艂ku macierzy艅skiego, przys艂uguj膮cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskanie 艣wiadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskanie zasi艂ku macierzy艅skiego, o kt贸rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w,
 9. uzyskanie stypendium doktoranckiego.

Tak, zako艅czenie pracy na podstawie umowy o dzie艂o stanowi okoliczno艣膰, w zwi膮zku z kt贸r膮 nast臋puje utrata dochodu. W celu udokumentowania utraty dochodu nale偶y przedstawi膰 PIT-11 oraz umow臋 o dzie艂o lub za艣wiadczenie od pracodawcy.

Doch贸d osi膮gany z tytu艂u posiadanego gospodarstwa uwzgl臋dniany jest na podstawie powierzchni u偶ytk贸w rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysoko艣ci przeci臋tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, og艂aszanego przez Prezesa GUS.

Link - aktualna wysoko艣膰 dochodu z 1 ha przeliczeniowego

Przelicznik jest og艂aszany ko艅cem wrze艣nia za rok poprzedni. Je偶eli nie ma jeszcze obwieszczenia za dany rok to uwzgl臋dnij wysoko艣膰 dochodu z roku poprzedniego.

Link - aktualna wysoko艣膰 dochodu z 1 ha przeliczeniowego

Wysoko艣膰 dochodu osi膮gni臋tego z tytu艂u prowadzenia dzia艂alno艣ci opodatkowanej zryczta艂towanym podatkiem dochodowym w roku, z kt贸rego oblicza si臋 doch贸d, jest ustalana przy u偶yciu warto艣ci og艂oszonych w Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej. W systemie USOSweb nale偶y poda膰 wysoko艣膰 przychodu oraz stawk臋 podatku, a system obliczy doch贸d na podstawie obwieszczenia.

Je偶eli osoba prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 osi膮gn臋艂a doch贸d wolny od podatku to powinna przedstawi膰 o艣wiadczenie o wysoko艣ci osi膮gni臋tego dochodu (wz贸r o艣wiadczenia o wysoko艣ci wolnego od podatku dochodu z dzia艂alno艣ci gospodarczej) osi膮gni臋tego  3) . R贸wnie偶 o艣wiadczeniem udokumentowa膰 nale偶y doch贸d z nowo rozpocz臋tej dzia艂alno艣ci gospodarczej (wz贸r o艣wiadczenia o dochodzie z nowo rozpocz臋tej dzia艂alno艣ci gospodarczej). 

Je艣li utrata dochodu nast膮pi艂a przed up艂ywem terminu do z艂o偶enia odwo艂ania od decyzji stypendialnej, fakt zmiany sytuacji materialnej w rodzinie student mo偶e podnie艣膰 w odwo艂aniu od powy偶szej decyzji, co spowoduje ponowne przeliczenie dochodu. W przypadku, je艣li utrata dochodu nast膮pi艂a po up艂ywie terminu do wniesienia odwo艂ania lub student nie dotrzyma艂 tego terminu, uwzgl臋dnienie zmiany w sytuacji materialnej rodziny b臋dzie mo偶liwe w nast臋pnym semestrze.

Nie, stypendium rektora i stypendia NAWA nie s膮 uwzgl臋dniane w dochodzie branym pod uwag臋 przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego.