Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Odwo艂ania

Poni偶ej znajdziesz odpowiedzi na najcz臋艣ciej zadawane pytania dotycz膮ce sk艂adania odwo艂a艅.

Post臋powanie odwo艂awcze op贸藕ni otrzymanie stypendium. Aby tego unikn膮膰 zweryfikuj sw贸j wniosek, gdy tylko status zostanie zmieniony na 鈥濭otowy do rozpatrzenia鈥. Nie czekaj na wydanie decyzji stypendialnej i sprawd藕 czy zgadzasz si臋 z ocen膮 wniosku:

  • czy doch贸d jest w艂a艣ciwie obliczony (czy s膮 uwzgl臋dnione w艂a艣ciwe osoby, utrata czy zmiana pracy, a kwoty s膮 wpisane prawid艂owo tj. zgodnie z dokumentami),
  • czy osi膮gni臋cia s膮 kompletne i czy zosta艂y uznane (checkbox obok danego osi膮gni臋cia jest zaznaczony) i czy zosta艂a za nie przyznana prawid艂owa liczba punkt贸w,
  • czy 艣rednia ocen jest w艂a艣ciwa i wpisana w rankingu,
  • czy pow贸d przyznania zapomogi jest opisany szeroko i zrozumiale, tak aby komisja mia艂a mo偶liwo艣膰 oceny czy znajdujesz si臋 w trudnej sytuacji 偶yciowej.

W przypadku niezgodno艣ci nale偶y je od razu wyja艣ni膰 z osob膮, kt贸ra przyj臋艂a wniosek do rozpatrzenia. Je偶eli masz trudno艣ci z uzyskaniem kontaktu z cz艂onkiem komisji mo偶esz zwr贸ci膰 si臋 do swojego koordynatora ds. stypendialnych. 

W odwo艂aniu nale偶y poda膰 swoje dane (imi臋, nazwisko, kierunek studi贸w, numer albumu), wskaza膰 decyzj臋, od kt贸rej student si臋 odwo艂uje (rodzaj stypendium, semestr/rok akademiki, data wydania decyzji). Z uzasadnienia odwo艂ania powinno wynika膰, 偶e student jest niezadowolony z wydanego rozstrzygni臋cia. 

Tak, wz贸r odwo艂ania jest dost臋pny na stronie:

Wzory pism - studenci

Odwo艂anie nie musi by膰 z艂o偶one z wykorzystaniem wzoru. 

Odwo艂anie nale偶y z艂o偶y膰 w wersji papierowej u koordynatora ds. stypendialnych. Mo偶na je tak偶e wys艂a膰 poczt膮 – koniecznie listem poleconym, a tak偶e poprzez e-PUAP jako 鈥瀒nne pismo鈥. Odwo艂anie z艂o偶one w wersji papierowej musi zosta膰 w艂asnor臋cznie podpisane.

Odwo艂anie nale偶y z艂o偶y膰 w terminie wskazanym w pouczeniu zwartym w zaskar偶anej decyzji. Zwykle jest to 14 dni od dnia odebrania decyzji. 

Do sk艂adania odwo艂a艅 stosuje si臋 przepisy Kodeksu post臋powania administracyjnego. Pisma z艂o偶one przez e-mail pozostawia si臋 bez rozpoznania. 

Student mo偶e z艂o偶y膰 odwo艂anie zawsze, gdy nie jest zadowolony z otrzymanej decyzji. Jednak komisja odwo艂awcza przyzna stypendium tylko w贸wczas, gdy zachodz膮 ku temu przes艂anki tj. w procesie przyznania stypendium nast膮pi艂y nieprawid艂owo艣ci. Warto z艂o偶y膰 odwo艂anie, gdy komisja pierwszej instancji:

  • nieprawid艂owo przyzna艂a punkty za uzyskane osi膮gni臋cia tj. niezgodnie z Regulaminem 艣wiadcze艅 dla student贸w i doktorant贸w (stypendium rektora)
  • nieprawid艂owo ustali艂a 艣redni膮 ocen tj. niezgodnie z Regulaminem studi贸w (stypendium rektora)
  • niew艂a艣ciwie ustali艂a wysoko艣膰 dochodu rodziny tj. niezgodnie z Regulaminem 艣wiadcze艅 dla student贸w i doktorant贸w  (stypendium socjalne)
  • niew艂a艣ciwe ustali艂a liczb臋 studiowanych semestr贸w.

A tak偶e gdy:

  • sytuacja materialna rodziny zmieni艂a si臋 po wydaniu decyzji przez komisj臋 pierwszej instancji (stypendium socjalne)
  • wyst膮pi艂y inne nieprawid艂owo艣ci maj膮ce wp艂yw na wynik sprawy.

Je偶eli sprawa zosta艂a rozpatrzona zgodnie Regulaminem 艣wiadcze艅 dla student贸w i doktorant贸w i innymi przepisami to stypendium nie mo偶e zosta膰 przyznane. 

W celu uzyskania informacji o statusie odwo艂ania nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Dzia艂em Spraw Stypendialnych: stypendia@uj.edu.pl

Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 w terminie i w miejscu wskazanym w wezwaniu. Zwykle mo偶na uzupe艂ni膰 braki wysy艂aj膮c je e-mailem. Poczt膮 lub osobi艣cie nale偶y z艂o偶y膰 dokumenty, kt贸re s膮 niezb臋dne w oryginale np. w艂asnor臋cznie podpisane odwo艂anie, je偶eli komisja wezwa艂a studenta o podpis. W przypadku w膮tpliwo艣ci nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Dzia艂em Spraw Stypendialnych: stypendia@uj.edu.pl

Je偶eli sprawa zosta艂a rozpatrzona zgodnie Regulaminem 艣wiadcze艅 dla student贸w i doktorant贸w i innymi przepisami to 艣wiadczenie nie mo偶e zosta膰 przyznane. Nie obowi膮zuj膮 specjalne tryby przyznawania stypendium czy te偶 w drodze wyj膮tku. Sprawd藕 inne mo偶liwo艣ci otrzymania wsparcia finansowego np. w ramach w艂asnych funduszy stypendialnych UJ. Ofert臋 stypendialn膮 znajdziesz w zak艂adce:

Znajd藕 stypendium dla siebie - link

Stypendium rektora jest przyznawane 10% najlepszych student贸w. Wynik ostatniej osoby zakwalifikowanej do stypendium to pr贸g uprawniaj膮cy. Je偶eli student otrzyma艂 mniej punkt贸w to oznacza, 偶e jest poza 10% najlepszych student贸w i cho膰by r贸偶nica by艂a minimalna np. 0,1 pkt, to stypendium nie zostanie przyznane.

Stypendium rektora jest przyznawane za wyniki w nauce. Sytuacja materialna czy zdrowotna w 偶adnym przypadku nie zostanie uwzgl臋dniona.

Stypendium rektora jest przyznawane za wyniki i osi膮gni臋cia uzyskane w danym roku akademickim. Otrzymywanie stypendium rektora w poprzednich latach w 偶adnym przypadku nie zostanie uwzgl臋dnione.

Stypendium rektora jest przyznawane za konkretne, wskazane w Regulaminie 艣wiadcze艅 dla student贸w i doktorant贸w osi膮gni臋cia. Je偶eli dodatkowa dzia艂alno艣膰 studenta nie jest wskazana w Regulaminie to nie zostanie uwzgl臋dniona. 

Stypendium rektora jest przyznawane za konkretne, wskazane w Regulaminie 艣wiadcze艅 dla student贸w i doktorant贸w osi膮gni臋cia. Je偶eli student nie kwalifikuje si臋 do 10% najlepszych student贸w to stypendium nie zostanie przyznane. Zaliczenie egzamin贸w w pierwszym terminie, obecno艣膰 czy zaanga偶owanie nie s膮 punktowanymi kryteriami i nie mog膮 zosta膰 uwzgl臋dnione.

Stypendium rektora przyznawane jest 10% najlepszych student贸w. Pr贸g to wynik punktowy ostatniej osoby, kt贸ra zakwalifikowa艂a si臋 do tego grona. Je偶eli pr贸g jest inny ni偶 w latach poprzednich to znaczy to, 偶e wnioskodawcy przedstawili wy偶sze lub ni偶sze wyniki. Progi z lat ubieg艂ych nie maj膮 wp艂ywu na rozstrzygni臋cie. 

Stypendium rektora jest przyznawane za konkretne, wskazane w Regulaminie 艣wiadcze艅 dla student贸w i doktorant贸w osi膮gni臋cia, w tym nie tylko za wysok膮 艣redni膮 ocen, ale tak偶e osi膮gni臋cia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe. Stypendium przyznane jest wnioskodawcom, kt贸rzy uzyskali najwy偶szy wynik punktowy. Nie jest tworzona osobna lista rankingowa dla os贸b ze 艣redni膮 ocen i z osi膮gni臋ciami. Oznacza to, 偶e mo偶na nie otrzyma膰 stypendium rektora nawet ze 艣redni膮 ocen 5,0, je偶eli na roku studi贸w by艂y osoby, kt贸re uzyska艂y wy偶szy wynik dzi臋ki dodatkowej punktowanej dzia艂alno艣ci.  

Stypendium przyznane jest wnioskodawcom, kt贸rzy uzyskali najwy偶szy wynik punktowy za wysok膮 艣redni膮 ocen oraz osi膮gni臋cia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe. 艢rednia ocen 4,0 i wy偶sza jest tylko jednym z punktowanych kryteri贸w i nie gwarantuje otrzymania stypendium. Je偶eli wynik studenta nie kwalifikuje do 10% najlepszych student贸w to komisja odwo艂awcza nie przyzna stypendium.

Stypendium przyznane jest wnioskodawcom, kt贸rzy uzyskali najwy偶szy wynik punktowy za wysok膮 艣redni膮 ocen oraz osi膮gni臋cia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe. Rankingi w USOSweb zawieraj膮 wy艂膮cznie 艣redni膮 ocen i tworzone s膮 tak偶e do innych cel贸w ni偶 stypendium rektora. Wy艣wietlane tam prawdopodobie艅stwo wygranej nie ma zwi膮zku z szans膮 na otrzymanie stypendium rektora i nie zostanie uwzgl臋dnione przez komisj臋 odwo艂awcz膮. 

Nie, na tym etapie listy rankingowe s膮 ostateczne i nie ma mo偶liwo艣ci zg艂aszania nowych osi膮gni臋膰. 

Stypendium socjalne przyznawane jest do okre艣lonego progu dochodu. Komisja odwo艂awcza zobowi膮zana jest przestrzega膰 przepis贸w prawa i w 偶adnych okoliczno艣ciach nie mo偶e przyzna膰 stypendium studentowi z dochodem wy偶szym ni偶 ustalony pr贸g.

Stypendium socjalne przyznawane jest do okre艣lonego progu dochodu. Fakt, 偶e cz艂onek rodziny studenta jest chory nie wp艂ywa na wysoko艣膰 ustalonego dochodu. Komisja odwo艂awcza zobowi膮zana jest przestrzega膰 przepis贸w prawa i w 偶adnych okoliczno艣ciach nie mo偶e przyzna膰 stypendium studentowi z dochodem wy偶szym ni偶 ustalony pr贸g.

Stypendium socjalne przyznawane jest do okre艣lonego progu dochodu. Fakt, 偶e cz艂onek rodziny studenta jest uczniem lub studentem nie wp艂ywa na wysoko艣膰 ustalonego dochodu. Komisja odwo艂awcza zobowi膮zana jest przestrzega膰 przepis贸w prawa i w 偶adnych okoliczno艣ciach nie mo偶e przyzna膰 stypendium studentowi z dochodem wy偶szym ni偶 ustalony pr贸g.

Stypendium socjalne przyznawane jest do okre艣lonego progu dochodu. W dochodzie mog膮 by膰 uwzgl臋dnione okoliczno艣ci wskazane w ustawie o 艣wiadczeniach rodzinnych oraz w ustawie Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce. Raty kredytu nie zosta艂y tam uwzgl臋dnione jako pomniejszaj膮ce doch贸d. Komisja odwo艂awcza zobowi膮zana jest przestrzega膰 przepis贸w prawa i w 偶adnych okoliczno艣ciach nie mo偶e uwzgl臋dni膰 innych okoliczno艣ci ni偶 wskazane w przepisach.

Stypendium socjalne przyznawane jest do okre艣lonego progu dochodu. W dochodzie mog膮 by膰 uwzgl臋dnione okoliczno艣ci wskazane w ustawie o 艣wiadczeniach rodzinnych oraz w ustawie Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce. Zmian wysoko艣ci dochodu (wynikaj膮ca z r贸偶nej liczby przepracowanych godzin lub zmiany etatu) nie stanowi utraty dochodu, zatem nie mo偶e to by膰 uwzgl臋dnione jako okoliczno艣膰 pomniejszaj膮ca doch贸d.

Komisja odwo艂awcza zobowi膮zana jest przestrzega膰 przepis贸w prawa i w 偶adnych okoliczno艣ciach nie mo偶e uwzgl臋dni膰 innych okoliczno艣ci ni偶 wskazane w przepisach.

Tak, komisja odwo艂awcza to uwzgl臋dni. Do odwo艂ania nale偶y za艂膮czy膰 potwierdzenie utraty zatrudnienia (np. 艣wiadectwo pracy lub wypowiedzenie umowy zlecenia) oraz potwierdzenie wysoko艣ci utraconego dochodu (np. PIT-11). To czy stypendium zostanie przyznane zale偶y od wysoko艣ci przeliczonego dochodu.

Tak, komisja odwo艂awcza to uwzgl臋dni. Do odwo艂ania nale偶y za艂膮czy膰 skr贸conego odpisu aktu zgonu. To czy stypendium zostanie przyznane zale偶y od wysoko艣ci przeliczonego dochodu.

Tak, komisja odwo艂awcza to uwzgl臋dni, je偶eli jest to dziecko studenta lub jego rodze艅stwo. Do odwo艂ania nale偶y za艂膮czy膰 kopi臋 skr贸conego odpisu aktu urodzenia. To czy stypendium zostanie przyznane zale偶y od wysoko艣ci przeliczonego dochodu.

艢wiadczenie zostaje przyznane, o ile zostan膮 spe艂nione wszystkie przes艂anki. Komisja pierwszej instancji mog艂a b艂臋dnie ustali膰 np. wysoko艣膰 dochodu czy liczb臋 przyznanych za osi膮gniecia punkt贸w, ale po uznaniu argument贸w studenta doch贸d mo偶e by膰 w dalszym ci膮gu zbyt wysoki do przyznania stypendium socjalnego czy tez liczba uzyskanych punkt贸w mo偶e by膰 za niska do zakwalifikowania si臋 do 10% najlepszych student贸w. 

Od decyzji komisji odwo艂awczej przys艂uguje skarga do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego. Szczeg贸艂y dotycz膮ce z艂o偶enia skargi znajduj膮 si臋 w pouczeniu w decyzji odwo艂awczej. 

Administracyjn膮 obs艂ug臋 komisji odwo艂awczej prowadzi Dzia艂 Spraw Stypendialnych. Kontakt mailowy na adres: stypendia@uj.edu.pl