Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Henryka Jordana

Nagrodę tę może otrzymać student lub doktorant, który w danym roku akademickim osiągnął wybitne sukcesy sportowe oraz wykazuje się nienaganną postawą etyczno-moralną. Do osiągnięć sportowych zalicza się sukcesy w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych na arenie międzynarodowej, a w skali kraju przynajmniej na poziomie akademickich mistrzostw Polski.

W danym roku akademickim mogą być przyznane nie więcej niż trzy nagrody, które wręczane są laureatom z okazji inauguracji roku akademickiego lub dnia Edukacji Narodowej.

Nagroda imienia Henryka Jordana przyznawana jest przez Rektora na wniosek dziekana wydziału lub kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub związków i organizacji sportowych, po zaopiniowaniu wniosków przez jury nagrody.

Wniosek powinien zawierać pismo rekomendacyjne oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe w danym roku akademickim. Termin składania wniosków upływa 30 lipca każdego roku akademickiego.

Obsługę Jury nagrody oraz dokumentację związaną z jej przyznawaniem prowadzi Biuro Doskonalenia Kompetencji.

Lista laureatów

Kontakt

Wszelkich informacji dotyczących przyznawania nagrody imienia Henryka Jordana udziela pani Agnieszka Radwan:

  • tel. (+48) 12 663 26 30
  • e-mail: agnieszka.1.radwan@uj.edu.pl

Akty prawne

Uchwała nr 90/V/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie: zmian w uchwale nr 20/VI/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ustanowienia nagrody imienia Henryka Jordana

Decyzja nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie: powołania Kapituły nagrody imienia Henryka Jordana na kadencję 2020-2024

Decyzja nr 21 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lipca 2022 roku
w sprawie: powołania członka Kapituły nagrody imienia Henryka Jordana oraz zmiany decyzji nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie powołania Kapituły nagrody imienia Henryka Jordana na kadencję 2020–2024