Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Stypendium UJ

Zasady dotyczące Stypendium UJ są określone przez:

Regulamin Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego − tekst ujednolicony

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 marca 2022 roku
w sprawie: Regulaminu Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 22 Rektora UJ z dnia 22 lutego 2024 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie Regulaminu Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)