Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Idea stypendium

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Korzyści

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (październik-lipiec) i wypłacane co miesiąc.

Jego wysokość w danym roku określa Rektor UJ, nie wyższą niż 750 zł miesięcznie, a w przypadku finalistów olimpiad międzynarodowych - nie wyższą niż 1500 zł miesięcznie (w roku akademickim 2022/2023 stypendium wynosi 500 zł miesięcznie, a w przypadku finalistów olimpiad międzynarodowych – 1000 zł miesięcznie).

Adresaci stypendium

Stypendium może zostać przyznane studentom pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy:

  • podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości
  • ORAZ spełniają jeden z poniższych warunków:
    • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej,
    • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Lista olimpiad uprawniających do stypendium: link

Procedury i terminy

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium, należy do 20 października roku akademickiego, na który stypendium ma zostać przyznane, złożyć:

  • skan wypełnionego i podpisanego wniosku;
  • skan dokumentu potwierdzającego uzyskany w danej olimpiadzie tytuł

przez formularz zgłoszeniowy (odnośnik poniżej).

Formularz wniosku:

Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku wraz z wymaganym załącznikiem należy przekazać do Działu Spraw Stypendialnych UJ, załączając te pliki w formularzu dostępnym online (po zalogowaniu adresem w domenie @uj.edu.pl i hasłem jak do poczty uniwersyteckiej): link do formularza zgłoszeniowego

Organy Funduszu

Funduszem zarządza Rektor UJ.

Zobacz również

Regulamin Funduszu