Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

W艂asne fundusze
stypendialne

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Fundusz Stypendialny im. Jana Kochanowskiego

Celem Funduszu jest finansowe wsparcie student贸w i doktorant贸w Uniwersytetu Jagiello艅skiego (z wy艂膮czeniem student贸w i doktorant贸w Uniwersytetu Jagiello艅skiego – Collegium Medicum i doktorant贸w Szko艂y Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu), kt贸rzy realizuj膮 projekty naukowe obejmuj膮ce wyjazdy zagraniczne lub wyjazdy krajowe zwi膮zane z krajowymi przedsi臋wzi臋ciami o charakterze mi臋dzynarodowym.   

Tw贸rcy Funduszu maj膮 nadziej臋, 偶e dzi臋ki tej inicjatywie dojdzie do zacie艣nienia wi臋zi i wymiany do艣wiadcze艅 pomi臋dzy uczonymi tej cz臋艣ci Europy, a Krak贸w i jego Uniwersytet stan膮 si臋 o艣rodkiem naukowym jak dawniej promieniuj膮cym na wsch贸d i po艂udnie.

Korzy艣ci

Laureat otrzymuje stypendium przyznawane jednorazowo w wysoko艣ci ustalonej przez Prorektora UJ ds. dydaktyki w danym roku akademickim. Kwota stypendium zostanie ustalona w trakcie I edycji naboru wniosk贸w.

Adresaci stypendium

O stypendium z Funduszu mo偶e ubiega膰 si臋:

 1. student, kt贸ry spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
  • uko艅czy艂 pierwszy rok studi贸w pierwszego stopnia lub jednolitych studi贸w magisterskich, lub jest studentem studi贸w drugiego stopnia,
  • w roku akademickim poprzedzaj膮cym rok akademicki, w kt贸rym przyznawane jest stypendium, spe艂ni艂 wszystkie warunki zaliczenia roku studi贸w, o kt贸rych mowa w Regulaminie studi贸w pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studi贸w magisterskich i w programie studi贸w oraz zosta艂 wpisany na kolejny rok studi贸w,
  • posiada znacz膮ce wyniki w nauce w roku akademickim poprzedzaj膮cym rok akademicki, w kt贸rym ma zosta膰 przyznane stypendium,
  • z艂o偶y艂 wniosek wyjazdowy zagraniczny lub wniosek wyjazdowy krajowy na wyjazd, o kt贸rym mowa w regulaminie
 2. doktorant Uniwersytetu Jagiello艅skiego, kt贸ry spe艂nia 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
  • w roku akademickim poprzedzaj膮cym rok akademicki, w kt贸rym ma zosta膰 przyznane stypendium, wype艂ni艂 wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie szk贸艂 doktorskich Uniwersytetu Jagiello艅skiego, indywidualnym planie badawczym i programie kszta艂cenia oraz jest wpisany na kolejny rok akademicki,
  • wykaza艂 si臋 udokumentowan膮 dzia艂alno艣ci膮 naukow膮 w roku akademickim poprzedzaj膮cym rok akademicki, w kt贸rym ma zosta膰 przyznane stypendium,
  • z艂o偶y艂 wniosek wyjazdowy zagraniczny lub wniosek wyjazdowy krajowy na wyjazd, o kt贸rym mowa regulaminie.

Procedury i terminy

 • I termin sk艂adania poda艅 – do 15.01.2024 r.
 • II termin sk艂adania poda艅 – do 15.02.2024 r.
 • III termin sk艂adania poda艅 – do 15.03.2024 r.
 • IV termin sk艂adania poda艅 – do 15.04.2024 r.
 • V termin sk艂adania poda艅 – do 15.05.2024 r.
 • VI termin sk艂adania poda艅 – do 15.06.2024 r.

Kandydat musi z艂o偶y膰 w Dziale Spraw Studenckich komplet dokument贸w poprzez utworzony w tym celu formularz elektroniczny:

Formularz elektroniczny - Fundusz im. Jana Kochanowskiego 

Organy Funduszu

Funduszem zarz膮dza Prorektor UJ ds. dydaktyki przy udziale Rady W艂asnych Funduszy Stypendialnych.

Regulamin

Zarz膮dzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Jagiello艅skiego z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie: przekszta艂cenia Funduszu im. Jana Kochanowskiego w Fundusz Stypendialny im. Jana Kochanowskiego