Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Informacje dla kandydat贸w i student贸w I roku studi贸w

Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje o stypendiach, kt贸re mo偶e otrzymywa膰 student lub odes艂ania do stron, gdzie takie informacje si臋 znajduj膮.

Fundusz Stypendialny

Na ka偶dym wydziale informacji o stypendiach z Funduszu udziela koordynator ds. stypendialnych. Po wpisie i uzyskaniu dost臋pu do systemu USOSweb jego dane znajdziesz w zak艂adce Dla student贸w, a tam Obs艂uga.

Stypendia z Funduszu Stypendialnego mog膮 pobiera膰 studenci studi贸w pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studi贸w magisterskich, zar贸wno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, bez wzgl臋du na wiek. Nie s膮 nale偶ne na studiach podyplomowych.

Stypendia te nie s膮 przyznawane osobom posiadaj膮cym tytu艂 zawodowy magistra, a na studiach pierwszego stopnia – posiadaj膮cym tytu艂 licencjata, r贸wnie偶 w przypadku uzyskania tych tytu艂贸w (lub r贸wnorz臋dnych) za granic膮. Stypendi贸w z Funduszu nie mo偶e otrzyma膰 student studiuj膮cy d艂u偶ej ni偶 12 semestr贸w, nawet je偶eli wcze艣niej nie otrzymywa艂 艣wiadcze艅, z zastrze偶eniem, 偶e w ramach tego okresu 艣wiadczenia przys艂uguj膮 na studiach:

  • pierwszego stopnia – nie d艂u偶ej ni偶 przez 9 semestr贸w;
  • drugiego stopnia – nie d艂u偶ej ni偶 przez 7 semestr贸w.

Ka偶dy rodzaj stypendium mo偶na otrzymywa膰 na jednym kierunku jednocze艣nie. W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu danego rodzaju stypendium na wi臋cej ni偶 jednym kierunku, student zobowi膮zany jest wskaza膰, na kt贸rym kierunku b臋dzie pobiera艂 艣wiadczenie.

Wnioski o 艣wiadczenia rejestruje si臋 w systemie USOSweb (zak艂adka Dla wszystkich, a tam Wnioski), a nast臋pnie drukuje i dostarcza na uczelni臋 w wyznaczonym terminie, osobi艣cie lub poczt膮.

Wi臋cej informacji na temat procedury sk艂adania wniosk贸w

Stypendia s膮 nieopodatkowane i nie deklaruje si臋 ich w rocznym zeznaniu podatkowym, jednak cz臋艣膰 z nich jest kwalifikowana jako doch贸d w przypadku ubiegania si臋 o 艣wiadczenia rodzinne czy te偶 艣wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne mo偶e otrzyma膰 student znajduj膮cy si臋 w trudnej sytuacji materialnej i jest ono przyznawane na wniosek studenta.

Wysoko艣膰 stypendium zale偶y od wysoko艣ci dochodu rodziny i wynosi od oko艂o 600 do 900 z艂 miesi臋cznie, zwykle w trzech progach – im ni偶szy doch贸d, tym wy偶sza kwota stypendium. Przyznawane jest na semestr (4 lub 5 miesi臋cy), a wyp艂acane co miesi膮c, przelewem na konto bankowe studenta.

Stypendium socjalne mo偶e by膰 zwi臋kszone o kwot臋 oko艂o 200 z艂 w szczeg贸lnych okoliczno艣ciach np. w przypadku sieroctwa studenta.

Pr贸g dochodu kwalifikuj膮cy do stypendium wynosi oko艂o 1000 z艂 netto miesi臋cznie na jednego cz艂onka rodziny. W roku akademickim 2020/2021 w obu semestrach by艂o to 990 z艂. Doch贸d rodziny obliczany jest na podstawie przede wszystkim wysoko艣ci dochodu osi膮gni臋tego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym rok akademicki, w kt贸rym przyznawane jest stypendium (dokumnetowanego za艣wiadczeniem wydanym przez naczelnika urz臋du skarbowego), a tak偶e wysoko艣ci dochod贸w niepodlegaj膮cych opodatkowaniu, takich jak alimnety czy dochody z gospodarstwa rolnego. Uwzgl臋dniane s膮 r贸wnie偶 zmiany dochodu, kt贸re nast膮pi艂y do dnia wydania decyzji stypendialnej. Zmiany, kt贸re nale偶y wykaza膰 to m.in. utrata pracy, uzyskanie emerytury czy te偶 rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Wykaz wymaganych dokument贸w

Zasady przyznawania stypendium s膮 takie same zar贸wno dla student贸w 1 roku, jak i lat wy偶szych.

Wi臋cej informacji dost臋pnych na temat stypendium socjalnego

Stypendium dla os贸b niepe艂nosprawnych

Stypendium dla os贸b niepe艂nosprawnych mo偶e otrzyma膰 student posiadaj膮cy orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta.

Wysoko艣膰 stypendium jest zale偶ne od stopnia niepe艂nosprawno艣ci i oscyluje wok贸艂 kwot 300, 500 i 700 z艂 (odpowiednio dla os贸b posiadaj膮cych orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci: lekkim, umiarkowanym i znacznym). Przyznawane jest na rok akademicki (na 9 miesi臋cy), nie d艂u偶ej ni偶 na okres wa偶no艣ci orzeczenia, a wyp艂acane co miesi膮c, przelewem na konto bankowe studenta.

Zasady przyznawania stypendium s膮 takie same zar贸no dla student贸w 1 roku, jak i lat wy偶szych.

Wi臋cej informacji dost臋pnych na temat stypendium dla os贸b niepe艂nosprawnych

Stypendium rektora

Stypendium rektora ma charakter motywacyjny, jest przyznawane na wniosek studenta. Otrzymuje je student przyj臋ty na pierwszy rok studi贸w pierwszego stopnia lub jednolitych studi贸w magisterskich w roku z艂o偶enia egzaminu maturalnego, kt贸ry jest:

  • laureatem olimpiady mi臋dzynarodowej albo laureatem lub finalist膮 olimpiady stopnia centralnego, o kt贸rych mowa w przepisach o systemie o艣wiaty;
  • medalist膮 co najmniej wsp贸艂zawodnictwa sportowego o tytu艂 Mistrza Polski w danym sporcie, o kt贸rym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium rektora otrzymuje ka偶dy student spe艂niaj膮cy ww. warunki, kt贸ry z艂o偶y艂 wniosek o jego przyznanie – liczba stypendi贸w nie jest ograniczona. Stypendium mo偶na 艂膮czy膰 ze stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyk贸w.

Stypendium wynosi oko艂o 800 z艂 miesi臋cznie, jest przyznawane na rok akademicki (na 9 miesi臋cy), a wyp艂acane co miesi膮c na rachunek bankowy studenta.

W kolejnych latach stypendium otrzymuje 10% najlepszych student贸w, a lista rankingowa tworzona jest na podstawie sumy punkt贸w uzyskanej za 艣redni膮 ocen oraz osi膮gni臋cia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe.

W przypadku student贸w 1 roku studi贸w drugiego stopnia, stypendium przyznawane jest na podstawie sumy punkt贸w uzyskanej za 艣redni膮 ocen oraz osi膮gni臋cia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe. Uwzgl臋dniana jest 艣rednia ocen z ostatniego roku studi贸w pierwszego stopnia, z kt贸rych dyplom sta艂 si臋 podstaw膮 rekrutacji na studia drugiego stopnia. Mi臋dzy studiami nie mo偶e min膮膰 wi臋cej ni偶 12 miesi臋cy. Tworzy si臋 dwie listy rankingowe – dla absolwent贸w UJ ze 艣redni膮 wa偶on膮 ocen oraz dla absolwent贸w innych uczelni ze 艣redni膮 arytmetyczn膮 ocen. Z ka偶dej listy 艣wiadczenie otrzymuje 10% student贸w.

Wi臋cej informacji dost臋pnych na temat stypendium rektora

Zapomoga

Zapomoga mo偶e by膰 przyznana studentowi, kt贸ry znalaz艂 si臋 przej艣ciowo w trudnej sytuacji 偶yciowej.

Do zdarze艅, kt贸re uzasadniaj膮 wyst膮pienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza si臋 w szczeg贸lno艣ci: kradzie偶, po偶ar, pow贸d藕, ci臋偶k膮 chorob臋 wnioskodawcy lub cz艂onka jego najbli偶szej rodziny, 艣mier膰 najbli偶szego cz艂onka rodziny. Wniosek nale偶y z艂o偶y膰 w terminie 3 miesi臋cy od daty zdarzenia.

Maksymalna kwota zapomogi to oko艂o 2000 z艂. Jest to 艣wiadczenie jednorazowe, wyp艂acane przelewem na rachunek bankowy studenta.

Zasady przyznawania zapomogi s膮 takie same zar贸wno dla student贸w 1 roku, jak i lat wy偶szych.

Wi臋cej informacji na temat zapomogi

W艂asne Fundusze Stypendialne

Uniwersytet Jagiello艅ski oferuje szereg 艣wiadcze艅 finansowanych ze 艣rodk贸w wewn臋trznych. Warto poszuka膰 informacji tak偶e na stronie wybranego wydzia艂u, poniewa偶 istniej膮 fundusze skierowane do student贸w danego wydzia艂u lub kierunku studi贸w np. Fundusz Stypendialny im. Franciszka Mertensa za wyniki w nauce na Wydziale Matematyki i Informatyki czy Fundusz Stypendialny im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii.

Pe艂na oferta stypendialna UJ

Stypendium UJ

Stypendium skierowane jest do wybitnych uczni贸w lub absolwent贸w polskich b膮d藕 zagranicznych szk贸艂 艣rednich oraz wybitnych polskich lub zagranicznych student贸w, kt贸rzy chc膮 podj膮膰 studia w UJ (z wy艂膮czeniem kierunk贸w studi贸w prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ) oraz spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce kryteria:

  • uko艅czyli nie dawniej ni偶 3 lata przed og艂oszeniem konkursu szko艂臋 wydaj膮c膮 艣wiadectwo lub inny dokument uprawniaj膮cy do ubiegania si臋 o przyj臋cie na studia wy偶sze w Polsce lub s膮 w momencie og艂oszenia konkursu uczniami takiej szko艂y,
  • prowadz膮 badania naukowe lub posiadaj膮 wybitne wyniki w nauce lub wybitne osi膮gni臋cia naukowe, lub artystyczne.

Stypendium wynosi 2000 z艂 miesi臋cznie i jest przyznawane na ca艂y okres studi贸w na danym kierunku studi贸w (nie d艂u偶ej ni偶 na 5 lat). Wyp艂acane jest co miesi膮c na rachunek bankowy studenta, w tym przez okres wakacji.

Wi臋cej informacji na temat Stypendium UJ

Stypendium dla olimpijczyk贸w

Kandydaci i studenci 1 roku powinni zwr贸ci膰 uwag臋 na Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyk贸w. 艢wiadczenie mog膮 otrzyma膰 studenci, kt贸rzy:

  • byli uczestnikami fina艂贸w olimpiady mi臋dzynarodowej,
  • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady og贸lnopolskiej oraz zaj臋li najwy偶sze miejsce spo艣r贸d wszystkich laureat贸w tej samej olimpiady przyj臋tych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiello艅skim, niezale偶nie od tego, w kt贸rej edycji olimpiady uczestniczyli.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (na 10 miesi臋cy) na wniosek studenta. Mo偶na je 艂膮czy膰 ze stypendium rektora.

Wi臋cej informacji na temat stypendium dla olimpijczyk贸w

Programy Stypendialne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przekazuje 艣rodki na stypendia dla student贸w zagranicznych kszta艂c膮cych si臋 w Polsce lub student贸w polskich odbywaj膮cych studia cz臋艣ciowe i pobyty studyjne za granic膮. Wysoko艣膰 miesi臋cznego stypendium jest zr贸偶nicowana w zale偶no艣ci od programu oraz stopnia studi贸w.

Wi臋cej informacji o programach stypendialnych NAWA