Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium ministra

Stypendium ministra

Rozpoczął się nabór kandydatur studentów do przyznania stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022.

O stypendium Ministra Edukacji i Nauki może ubiegać się student, który posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne (związane ze studiami), lub znaczące osiągnięcia sportowe. Brane pod uwagę są wyłącznie okoliczności wskazane w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Wnioskodawcą jest JM Rektor, student może jedynie edytować wniosek i nie ma możliwości ubiegania się o stypendium z pominięciem Uczelni. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF) w terminie od 1 października. Wcześniej nie ma możliwości podejrzenia ani edycji formularza.

Studenci zainteresowani złożeniem swojej kandydatury powinni przesłać e-mail zawierający: imię, nazwisko, numer albumu na adres: stypendia@uj.edu.pl. W temacie wiadomości prosimy wskazać: Stypendium ministra 2021/2022.

W celu usprawnienia procesu składania wniosku prosimy o wcześniejsze zadbanie o rozliczenie roku studiów i uzyskanie wpisu na rok kolejny (nie dotyczy studentów przyjętych na 1 rok studiów drugiego stopnia).

Nabór wniosków na Uniwersytecie Jagiellońskim trwa do 14 października 2021 r. W tym terminie należy zgłosić kandydaturę (od 24 września 2021 r.), a następnie edytować wniosek w systemie ZSUN/OSF, podać osiągniecia i załączyć dokumenty je potwierdzające (od 1 do 14 października 2021 r.).

Studenci zainteresowani złożeniem swojej kandydatury powinni przesłać e-mail zawierający: imię, nazwisko, numer albumu oraz login do systemu ZSUN/OSF (jeśli w ubiegłym roku było tworzone konto) na adres:

  • studenci UJ: Dział Spraw Stypendialnych (adres email: stypendia@uj.edu.pl)
     
  • studenci UJ CM
  • Wydział Lekarski: p. Bartłomiej Jałocha (adres e-mail: bartlomiej.jalocha@uj.edu.pl)
  • Wydział Nauk o Zdrowiu: p. Barbara Domagała-Czekaj (adres e-mail: barbara.domagala-czekaj@uj.edu.pl)
  • Wydział Farmaceutyczny: p.Barbara Jyż (adres e-mail: barbara.jyz@uj.edu.pl)

W temacie wiadomości prosimy wskazać: Stypendium ministra na rok 2021/2022.

Więcej informacji: tutaj.

Polecamy również
Podwyższenie wysokości niektórych stypendiów
Podwyższenie wysokości niektórych stypendiów
Ustalenie wysokości progów i kwot oraz przyznania stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021
Ustalenie wysokości progów i kwot oraz przyznania stypendium socjalnego na semestr letni 2020/2021
Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów
Ogłoszenie wyników konkursu o stypendium ministra dla studentów