Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz Stypendialny Fundacji Shapiro

Idea stypendium

Celem utworzenia Funduszu Stypendialnego Shapiro jest wsparcie finansowe studentów - obywateli Ukrainy, odbywających studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Fundatorzy

Fundacja Eda & Barbary Shapiro

Logo Fundacji Shapiro

Fundację Shapiro założono w 2001 roku. Od ponad dwudziestu lat niesie pomoc humanitarną na całym świecie głównie emigrantom, uchodźcom, mniejszościom narodowym.

Jewish Community Centre w Krakowie

Logo Jewish Community Centre w Krakowie

Jewish Community Centre w Krakowie skupia osoby pochodzenia żydowskiego oraz ludzi zainteresowanych kulturą, religią i tradycją żydowską. Oferuje porady genealogiczne dla osób poszukujących swoich korzeni żydowskich.

Jednym z działań prowadzonych wspólnie przez Fundację Shapiro i JCC Kraków, jest projekt wsparcia finansowego dla studentów z Ukrainy.

 

Korzyści

Stypendium przyznawane jest na okres 4 miesięcy semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 (marzec-czerwiec). Pierwsza wypłata stypendium będzie obejmować wyrównanie za poprzednie miesiące. Wysokość stypendium ustala Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Adresaci stypendium

Możesz otrzymać stypendium, jeśli spełniasz jednocześnie warunki:

  • jesteś obywatelem Ukrainy, którego sytuacja materialna jest pogorszona wskutek agresji Rosji na terytorium Ukrainy, tj. po dniu 24 lutego 2022 roku;
  • Twój miesięczny dochód na członka rodziny w kwietniu 2023 r. nie przekroczył 2000,00 zł netto;
  • rozpocząłeś/aś studia na Uniwersytecie Jagiellońskim przed dniem 24 lutego 2022;
  • masz nadany numer PESEL.

Szczegółowe kryteria określa regulamin Funduszu dostępny poniżej.

Procedury

Składając wniosek o stypendium dołącz dokumenty potwierdzające pogorszenie Twojej sytuacji materialnej wskutek agresji na terytorium Ukrainy, tj. po dniu 24 lutego 2022 roku:

  1. dochód rodziny za rok 2021- jeśli nie ubiegałeś się o stypendium socjalne na semestr letni 2021/2022 i nie masz ustalonego dochodu przez komisję stypendialną
  2. dochód rodziny za kwiecień 2023 - jeśli nie ubiegałeś się o stypendium socjalne na semestr letni 2022/2023 i nie masz ustalonego dochodu przez komisję stypendialną
  3. nadanie numeru PESEL.

Wniosek uzupełniaj uważnie i bez pośpiechu, zwróć uwagę, czy załączyłeś/aś wszystkie wymagane dokumenty i podałaś/eś wszystkie konieczne informacje. Wnioski niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

Terminy

Wnioski wraz z dokumentacją należy złożyć poprzez formularz MS Forms w terminie od 1 maja do 14 maja 2023 r.

Stypendium Fundacji Shapiro - formularz zgłoszeniowy

Stypendium Fundacji Shapiro Formularz zgłoszeniowy - kod QR

Ważne informacje dla stypendysty

Wypłata stypendium będzie realizowana tylko na rachunek prowadzony w polskich złotych (PLN) w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest posiadanie statusu studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w miesiącu wypłaty stypendium.

Organy Funduszu

Funduszem zarządza Prorektor UJ ds. Dydaktyki.

Regulamin

Regulamin Funduszu (Zarządzenie Rektora UJ nr 46 z 25 kwietnia 2023 r. )