Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Własne fundusze
stypendialne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusz Stypendialny im. Adama Krzyżanowskiego

Celem Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego od roku akademickiego 2007/2008 jest wspieranie najzdolniejszych doktorantów naszej Wszechnicy z otwartym przewodem doktorskim.

Od początku istnienia Funduszu, tj. od roku 2000, stypendia otrzymało 140 osób. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy roku akademickiego i wypłacane w ratach od października do lipca.

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Własnych Funduszy Stypendialnych.

Z powodu braku środków, nabór wniosków o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Adama Krzyżanowskiego na rok akademicki 2018/2019 nie zostanie ogłoszony.

Zobacz również