Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pytania i odpowiedzi

Czy jeżeli otrzymałam/-em Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, to również mogę aplikować o inne stypendia, oferowane przez UJ?

Tak, otrzymywanie Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego nie wyklucza pobierania przez stypendystę innych świadczeń stypendialnych przysługujących studentom UJ.

Jeżeli nie wybrałam/-em opiekuna, czy mogę aplikować o Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Tak, w przypadku przyznania Stypendium, opiekun zostanie wskazany przez Rektora UJ, z chwilą gdy stypendysta rozpocznie studia w UJ.

Pliki

Jaki format powinny mieć załączane pliki?

Pliki, które chcą Państwo przesłać powinny mieć następujące formaty: jpeg – w przypadku zdjęć (lub skanów), pdf – w przypadku plików tekstowych (lub skanów), word – w przypadku plików tekstowych.

Czy materiałem prezentującym kandydatkę/-a może być np. film?

Tak. Wybór materiałów i sposobu prezentacji swych osiągnięć pozostawiamy samym kandydatom, licząc na ich kreatywność.

Zgłoszenie

Co oznaczają symbole: A1, A2, B1, B2, C1, C2, umieszczone w formularzu zgłoszeniowym w miejscu, gdzie wskazuję znajomość języków obcych?

Symbole te określają poziom znajomości języka obcego. A1 to poziom początkujący, A2 – niższy średnio zaawansowany, B1 – średnio zaawansowany, B2 – wyższy średnio zaawansowany, C1 – poziom zaawansowany, C2 – poziom największej biegłości językowej.

Rekrutacja na studia

Czy muszę brać udział w rekrutacji, jeżeli zakwalifikowałam/em się programu Stypendium UJ?

Tak, warunkiem uzyskania Stypendium UJ jest uzyskanie statusu studenta.

Gdzie mogę sprawdzić, czy spełniam kryteria formalne i jakie są zasady kwalifikacji na studia?

Informacje o kryteriach formalnych i zasady kwalifikacji znajdują się na stronie: irk.uj.edu.pl oraz rekrutacja.uj.edu.pl. W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu Rekrutacji na Studia.