Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc materialna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Składanie wniosków o świadczenia

Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia z Funduszu Stypendialnego należy:

 1. Uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w USOSweb (listę formularzy można znaleźć w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski)
 2. Wydrukować formularz, uzupełnić zawarte na wydruku oświadczenia, własnoręcznie podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.
 3. Dostarczyć wydrukowany formularz wraz z niezbędną dokumentacją do koordynatora ds. stypendialnych Wydziału, na którym zamierza się ubiegać o stypendium. Wniosek można dostarczyć:
  • osobiście;
  • za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej;
  • wysłać wniosek i dokumenty pocztą (tradycyjną, nie elektroniczną).
Przed dostarczeniem wniosku należy upewnić się, że jest on podpisany własnoręcznie,
a oświadczenia w nim zawarte są wypełnione.

Wnioski składa się odpowiednio:

 • w Dziale Spraw Stypendialnych CWD - studenci i doktoranci:
  • Wydziału Filologicznego,
  • Wydziału Filozoficznego,
  • Wydziału Historycznego,
  • Wydziału Polonistyki,
  • Wydziału Prawa i Administracji,
  • Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
  • Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
  • Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych;
 • do koordynatora ds. stypendialnych na Wydziale - studenci i doktoranci:
  • Wydziału Biologii,
  • Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
  • Wydziału Chemii,
  • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Wydziału Geografii i Geologii,
  • Wydziału Matematyki i Informatyki.

Przyjmowanie wniosków w Dziale Spraw Stypendialnych

Wnioski można złożyć bezpośrednio u koordynatora-pracownika Działu Spraw Stypendialnych:

godz. 10:00-14:00, od poniedziałku do czwartku
Welcome Centre - pokój 1.08 (pierwsze piętro, wejście od ul. Oleandry)

Przed złożeniem wniosku należy:

Możliwe jest także złożenie wniosku w oznakowanej skrzynce (znajdującej się przed wejściem do Welcome Centre) od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia budynku.

Wnioski wysłane pocztą należy kierować na adres:

Uniwersytet Jagielloński
Dział Spraw Stypendialnych
Welcome Centre
ul. R. Ingardena 6
30-060 Kraków

Przyjmowanie wniosków u koordynatora ds. stypendialnych na Wydziale

Imię, nazwisko oraz dane kontaktowe swojego koordynatora można sprawdzić w USOSweb. Po wybraniu zakładki Dla wszystkich, a następnie Wnioski, na górze strony pojawia się boks zawierający dane koordynatora. Dostępne są one również w pliku poniżej:

Lista koordynatorów ds. stypendialnych (dla Wydziałów obsługiwanych poza Działem Spraw Stypendialnych)

Na niektórych wydziałach obowiązuje system zapisów. Aktualne informacje, link do systemu, godziny przyjęć można znaleźć na stronie swojego Wydziału.

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego (nie dotyczy szkół doktorskich)

Wnioski o stypendia doktoranckie i projakościowe, bez względu na wydział, należy składać u pracownika wydziału.

Lista pracowników zajmujących się stypendium doktoranckim i zwiększeniem stypendium doktoranckiego

Terminy składania wniosków

 • zapomoga: niezwłocznie, do 3 miesięcy od zdarzenia;
 • stypendium socjalne (także w zwiększonej wysokości): na semestr zimowy - do 30 września, na semestr letni - do 31 stycznia;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych: stypendium przyznawane od miesiąca złożenia wniosku;
 • stypendium rektora: do 20 października;
 • miejsce w domu studenckim: w terminach określonych w danym roku akademickim (szczegółowe terminy ubiegania się o miejsce w domu studenckim).