Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy prawne

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 51/V/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: utworzenia w ramach Własnych Funduszy Stypendialnych Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przyjęcia Regulaminu Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin Stypendium UJ – załącznik nr 1 do uchwały nr 51/V/2018 Senatu UJ z 30 maja 2018 roku

Decyzja nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Kapituły Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Własne Fundusze Stypendialne

Decyzja nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 października 2016 roku w sprawie: powołania składu Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2016–2020

Decyzja nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 maja 2017 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz zmiany decyzji nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 października 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Własnych Funduszy Stypendialnych UJ na kadencję 2016-2020