Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

W艂asne fundusze
stypendialne

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Oferta stypendialna UJ – lista wed艂ug wydzia艂贸w

Rodzaj stypendium: Fundusz Stypendialny

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: wydzia艂owy koordynator ds. stypendialnych

Strona www

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywa膰 student znajduj膮cy si臋 w trudnej sytuacji materialnej. Sytuacj臋 materialn膮 studenta ustala si臋 na podstawie wysoko艣ci miesi臋cznej kwoty netto dochodu przypadaj膮cego na cz艂onka rodziny.

Rodzaj stypendium: Fundusz Stypendialny

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: wydzia艂owy koordynator ds. stypendialnych

Strona www

Stypendium rektora jest przyznawane jest na pierwszym roku studi贸w laureatom olimpiad mi臋dzynarodowych albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, a tak偶e
medalistom co najmniej wsp贸艂zawodnictwa sportowego o tytu艂 Mistrza Polski. Na kolejnych latach stypendium otrzymuje 10% student贸w danego kierunku studi贸w na podstawie kryterium 艣redniej ocen lub osi膮gni臋膰 naukowych, artystycznych albo wysokich wynik贸w sportowych. Doktoranci otrzymuj膮 stypendium na podstawie wynik贸w w nauce i osi膮gni臋膰 naukowych.

Rodzaj stypendium: Fundusz Stypendialny

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: wydzia艂owy koordynator ds. stypendialnych

Strona www

Stypendium dla os贸b niepe艂nosprawnych mo偶e otrzymywa膰 student z tytu艂u niepe艂nosprawno艣ci potwierdzonej orzeczeniem w艂a艣ciwego organu.

Rodzaj stypendium: stypendium przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Dzia艂 Spraw Stypendialnych; adres email: stypendia@uj.edu.pl

Strona www

Stypendium ministra mo偶e otrzyma膰 student wykazuj膮cy si臋 znacz膮cymi osi膮gni臋ciami naukowymi lub artystycznymi zwi膮zanymi ze studiami, lub znacz膮cymi osi膮gni臋ciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora na rok akademicki. Doktoranci mog膮 ubiega膰 si臋 o stypendium ministra dla m艂odych naukowc贸w.

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: Dzia艂 Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Strona www

O stypendium mog膮 ubiega膰 si臋 studenci na kierunku: filologia ukrai艅ska, filologia ukrai艅ska z j臋zykiem rosyjskim lub j臋zyk ukrai艅ski w biznesie i turystyce (z j臋zykiem rosyjskim) lub studenci-obywatele Ukrainy na kierunku filologia klasyczna, prawo, lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, kt贸rzy uzyskali 艣redni膮 wa偶on膮 ocen co najmniej 4,0 lub wykazuj膮 si臋 dzia艂alno艣ci膮 naukow膮, a tak偶e doktoranci, kt贸rzy wykazuje si臋 udokumentowan膮 dzia艂alno艣ci膮 naukow膮 z zakresu filologii ukrai艅skiej.

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Dzia艂 Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Strona www

Celem Stypendium jest poszukiwanie najzdolniejszych przedstawicieli m艂odego pokolenia, kt贸rych r贸偶norodne talenty wykraczaj膮 poza sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolno艣ci tw贸rczej i indywidualizmu ka偶dego z nich. Stypendium skierowane jest do os贸b, kt贸re posiadaj膮 wybitne wyniki, prowadz膮 badania naukowe, posiadaj膮 wybitne osi膮gni臋cia naukowe. Przyznawane jest na ca艂y okres studi贸w.

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: Dzia艂 Spraw Studenckich; adres email: studenckie@uj.edu.pl

Strona www

Celem Funduszu jest finansowe wsparcie student贸w i doktorant贸w Uniwersytetu Jagiello艅skiego (z wy艂膮czeniem student贸w i doktorant贸w Uniwersytetu Jagiello艅skiego – Collegium Medicum i doktorant贸w Szko艂y Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu), kt贸rzy realizuj膮 projekty naukowe obejmuj膮ce wyjazdy zagraniczne lub wyjazdy krajowe zwi膮zane z krajowymi przedsi臋wzi臋ciami o charakterze mi臋dzynarodowym.   

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Dzia艂 Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Strona www

Celem Funduszu Stypendialnego im. Prof. Franciszka Ziejki jest umo偶liwienie podj臋cia studi贸w w j臋zyku polskim na Uniwersytecie Jagiello艅skim osobom, kt贸re – pomimo uzyskania wybitnych wynik贸w w nauce lub posiadania osi膮gni臋膰 naukowych – nie maj膮 ze wzgl臋du na sytuacj臋 polityczn膮 mo偶liwo艣ci, aby kszta艂ci膰 si臋 w ojczystym kraju. 

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Dzia艂 Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Strona www

O stypendium ubiega膰 si臋 studenci, kt贸rzy uzyskali 艣redni膮 wa偶on膮 ocen co najmniej 4,0, maj膮 wa偶n膮 Kart臋 Polaka lub wobec kt贸rych wydano decyzj臋 w sprawie stwierdzenia ich polskiego pochodzenia, oraz s膮 obywatelami Armenii, Bia艂orusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub Ukrainy.

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci 1 roku studi贸w pierwszego stopnia

Kontakt: Dzia艂 Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Strona www

O stypendium mog膮 ubiega膰 si臋 studenci, kt贸rzy byli uczestnikami fina艂贸w olimpiady mi臋dzynarodowej lub s膮 laureatami eliminacji centralnych olimpiady og贸lnopolskiej.

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt:  Dzia艂 Spraw Stypendialnych; adres email: stypendia@uj.edu.pl

Strona www

O wsparcie mog膮 ubiega膰 si臋 studenci i doktoranci UJ i UJ CM (w tym doktoranci w szko艂ach doktorskich, kt贸rzy nie s膮 uprawnieni do zapomogi z Funduszu Stypendialnego, a znajduj膮 si臋 przej艣ciowo w trudnej sytuacji materialnej zwi膮zanej z pandemi膮 COVID-19, konfliktem zbrojnym tocz膮cym si臋 w kraju jego sta艂ego miejsca zamieszkania lub kraju zamieszkania cz艂onka jego najbli偶szej rodziny lub ponoszeniem przez studenta lub doktoranta wy偶szej op艂aty za miejsce w domu studenckim lub czynszu najmu mieszkania w wyniku sytuacji gospodarczej.

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemc贸w (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Strona www

NAWA wraz z Konferencj膮 Rektor贸w Akademickich Szk贸艂 Polskich realizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki trzy dzia艂ania wspieraj膮ce Bia艂orusin贸w: 鈥濻olidarni ze studentami鈥, 鈥濻olidarni z naukowcami鈥 oraz 鈥濻olidarni z nauczycielami鈥.

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemc贸w (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Pawe艂 Winiarski, Jacek Zaprzalski (Dzia艂 Obs艂ugi Student贸w Zagranicznych); adres email: p.winiarski@uj.edu.pljacek.zaprzalski@uj.edu.pliso@uj.edu.pl

Strona www

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. W艂. Andersa to oferta skierowana do m艂odzie偶y polonijnej zainteresowanej podj臋ciem studi贸w I stopnia, II stopnia lub jednolitych studi贸w magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w j臋zyku polskim.

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemc贸w (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Pawe艂 Winiarski, Jacek Zaprzalski (Dzia艂 Obs艂ugi Student贸w Zagranicznych); adres email: p.winiarski@uj.edu.pljacek.zaprzalski@uj.edu.pliso@uj.edu.pl

Strona www

Program stypendialny im. Ignacego 艁ukasiewicza skierowany jest do cudzoziemc贸w, kt贸rym pozwala odbycie bezp艂atnych studi贸w drugiego stopnia w obszarze nauk 艣cis艂ych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, le艣nych i weterynaryjnych. Celem Programu jest wspieranie rozwoju spo艂eczno-gospodarczego pa艅stw: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam.

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemc贸w (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Pawe艂 Winiarski, Jacek Zaprzalski (Dzia艂 Obs艂ugi Student贸w Zagranicznych); adres email: p.winiarski@uj.edu.pljacek.zaprzalski@uj.edu.pliso@uj.edu.pl

Strona www

Program ma na celu wspieranie rozwoju spo艂eczno-gospodarczego kraj贸w rozwijaj膮cych si臋 poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykszta艂cenia obywateli tych pa艅stw oferuj膮c im stypendium na studia II stopnia w j臋zyku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk in偶ynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk 艣cis艂ych i przyrodniczych. O stypendium NAWA mog膮 aplikowa膰 obywatele nast臋puj膮cych pa艅stw: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejd偶an, Bia艂oru艣, Bo艣nia i Hercegowina, Brazylia, Czarnog贸ra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia P贸艂nocna, Meksyk, Mo艂dawia, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam.

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemc贸w (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Pawe艂 Winiarski, Jacek Zaprzalski (Dzia艂 Obs艂ugi Student贸w Zagranicznych); adres email: p.winiarski@uj.edu.pljacek.zaprzalski@uj.edu.pliso@uj.edu.pl

Strona www

Celem Programu jest upowszechnianie j臋zyka polskiego w 艣wiecie przez umo偶liwienie obcokrajowcom zainteresowanym j臋zykiem polskim i polsk膮 kultur膮 podj臋cia studi贸w lub realizacji projekt贸w badawczych w Polsce. Program adresowany jest do student贸w studi贸w polonistycznych, polonoznawczych lub program贸w polskich realizowanych m.in. w ramach studi贸w slawistycznych (w zakresie j臋zyka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowc贸w z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemc贸w (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Pawe艂 Winiarski, Jacek Zaprzalski (Dzia艂 Obs艂ugi Student贸w Zagranicznych); adres email: p.winiarski@uj.edu.pljacek.zaprzalski@uj.edu.pliso@uj.edu.pl

Strona www

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach um贸w bilateralnych i wsp贸艂pracy dwustronnej z m.in. nast臋puj膮cymi pa艅stwami i regionami: Armenia, Belgia Walonia, Bia艂oru艣, Bu艂garia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korea, Macedonia, Meksyk, Mongolia, Rumunia, Serbia, S艂owacja, S艂owenia, Szwajcaria, Tajwan, Ukraina, W臋gry, Wietnam, W艂ochy.

Rodzaj stypendium: stypendia dla cudzoziemc贸w (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Dzia艂 Obs艂ugi Student贸w Zagranicznych; adres email: iso@uj.edu.pl

Strona www

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kszta艂cenia oraz doskonalenia zawodowego student贸w i nauczycieli akademickich. Umo偶liwia ono intensyfikacj臋 kontakt贸w mi臋dzy szko艂ami wy偶szymi kraj贸w b臋d膮cych stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilno艣ci akademickiej.

Rodzaj stypendium: finansowanie zewn臋trzne (Nippon Foundation)

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Adriana Ho艂ub-Palonka (Dzia艂 Wsp贸艂pracy Mi臋dzynarodowej); adres email: adriana.holub-palonka@uj.edu.pl

Strona www

Program ma na celu wspieranie kszta艂cenia magistrant贸w i doktorant贸w o wysokim potencjale przyw贸dczym, kt贸rych zainteresowania naukowe maj膮 znacz膮cy wymiar spo艂eczny. Stypendium mog膮 otrzyma膰 obiecuj膮cy magistranci i doktoranci w naukach spo艂ecznych, humanistycznych i artystycznych, w celu studiowania w macierzystych uczelniach lub za granic膮.

Rodzaj stypendium: stypendia dla doktorant贸w

Beneficjenci: uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: wydzia艂owy koordynator ds. stypendialnych

Strona www

Uczestnicy stacjonarnych studi贸w doktoranckich rozpocz臋tych przed rokiem akademickim 2019/2020 mog膮 otrzymywa膰 stypendium doktoranckie.

Rodzaj stypendium: stypendia dla doktorant贸w

Beneficjenci: uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: wydzia艂owy koordynator ds. stypendialnych

Strona www

Uczestnicy stacjonarnych studi贸w doktoranckich rozpocz臋tych przed rokiem akademickim 2019/2020 mog膮 otrzymywa膰 zwi臋kszenie stypendium doktoranckiego w przypadku wyr贸偶niania si臋 w鈥痯racy naukowej i鈥痙ydaktycznej.

Rodzaj stypendium: stypendia dla doktorant贸w

Beneficjenci: doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: szko艂a doktorska

Strona www

Stypendium doktoranckie otrzymuje co do zasady ka偶dy doktorant nieposiadaj膮cy stopnia doktora.

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: Dzia艂 Spraw Stypendialnych; adres email: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

Strona www

Celem Funduszu jest wspieranie pracownik贸w naukowych oraz doktorant贸w pochodz膮cych z kraj贸w Europy 艢rodkowej i Wschodniej, kraj贸w by艂ego Zwi膮zku Radzieckiego oraz kraj贸w ba艂ka艅skich, kt贸rzy w Krakowie realizowa膰 b臋d膮 swoje projekty naukowo-badawcze.

Rodzaj stypendium: Minister Edukacji i Nauki

Beneficjenci: uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: Centrum Wsparcia Nauki; adres email: cawp@uj.edu.pl

Strona www

Stypendium ministra dla wybitnych m艂odych naukowc贸w mo偶e otrzyma膰 m艂ody naukowiec wykazuj膮cy si臋 znacz膮cymi osi膮gni臋ciami w dzia艂alno艣ci naukowej

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: kierownik danego projektu lub grantu

Strona www

Na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii realizowane s膮 w szerokim zakresie granty i projekty naukowe oferowane dla naukowc贸w w ramach r贸偶nych instytucji wspieraj膮cych rozw贸j nauki np. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz projekty strukturalne finansowane z UE. W ramach tych program贸w, projekt贸w i grant贸w s膮 r贸wnie偶 mo偶liwe do uzyskania stypendia naukowe dla student贸w i doktorant贸w.鈥

Rodzaj stypendium: stypendium fundowane

Beneficjenci: studenci, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: prof. Piotr Cyganik

Strona www

System stypendi贸w w projekcie SciMat dotyczy student贸w (studi贸w pierwszego i drugiego stopnia) oraz doktorant贸w wybranych kierunk贸w, kt贸re s膮 priorytetowe dla projektu SciMat. Badania dotycz膮 obszar贸w: 1. Materia艂y nanostrukturalne 2. Materia艂y zwi膮zane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii 3. Materia艂y na potrzeby biotechnologii i medycyny 4. Nowe modele teoretyczne i narz臋dzia matematyczne wspomagane rozwojem technologii informatycznych i algorytmiki.

鈥  Program stypendialny dla student贸w i doktorant贸w IDUB SciMat (mi臋dzywydzia艂owe)

Rodzaj stypendium: stypendium fundowane

Beneficjenci: studenci, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: prof. Piotr Cyganik

WWW

System stypendi贸w w projekcie SciMat dotyczy student贸w (studi贸w pierwszego i drugiego stopnia) oraz doktorant贸w wybranych kierunk贸w, kt贸re s膮 priorytetowe dla projektu SciMat. Badania dotycz膮 obszar贸w: 1. Materia艂y nanostrukturalne 2. Materia艂y zwi膮zane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii 3. Materia艂y na potrzeby biotechnologii i medycyny 4. Nowe modele teoretyczne i narz臋dzia matematyczne wspomagane rozwojem technologii informatycznych i algorytmiki.

Fundusz Stypendialny im. Ignacego Domeyki

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Wydzia艂 Geografii i Geologii; adres email: wgig@uj.edu.pl

WWW

Fundusz skierowany do uczni贸w polskich szk贸艂 艣rednich, kt贸rzy planuj膮 rozpocz膮膰 studia na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiello艅skiego i s膮 laureatami albo finalistami stopnia centralnego og贸lnopolskiej olimpiady geograficznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej lub wiedzy ekonomicznej.

鈥  Dzieka艅ski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyk贸w na Wydziale Matematyki i Informatyki

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Ma艂gorzata W臋grzyn (Wydzia艂 Matematyki i Informatyki; adres email: malgorzata.3.wegrzyn@uj.edu.pl

WWW

Celem Funduszu jest wsparcie wyr贸偶niaj膮cych si臋 absolwent贸w polskich szk贸艂 ponadpodstawowych, znajduj膮cych si臋 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kt贸rzy podejm膮 studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiello艅skiego, i s膮 laureatami albo finalistami stopnia centralnego og贸lnopolskiej olimpiady matematycznej, informatycznej lub lingwistyki matematycznej, a tak偶e legitymuj膮 si臋 innymi osi膮gni臋ciami i aktywno艣ci膮 w zakresie nauk matematycznych.

鈥  Fundusz Stypendialny im. Franciszka Mertensa

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Ma艂gorzata W臋grzyn (Wydzia艂 Matematyki i Informatyki; adres email: malgorzata.3.wegrzyn@uj.edu.pl

WWW

Celem Funduszu jest wsparcie wyr贸偶niaj膮cych si臋 absolwent贸w zagranicznych szk贸艂 艣rednich, kt贸rzy podejm膮 studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiello艅skiego, i s膮 finalistami krajowej – w znaczeniu kraju innego ni偶 Rzeczypospolita Polska, w kt贸rym kandydat ucz臋szcza艂 do szko艂y 艣redniej – olimpiady matematycznej lub informatycznej albo uczestnikami jednej z nast臋puj膮cych olimpiad mi臋dzynarodowych: matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), z astronomii i astrofizyki (IOAA), fizycznej (IPhO), lingwistycznej (IOL) lub zawod贸w mi臋dzynarodowych Romanian Masters of Mathematics (RMM) albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady Matematycznej Dziewcz膮t (EGMO) lub Europejskiej Olimpiady Informatycznej Dziewcz膮t (EGOI).

鈥  Stypendium im. Micha艂a Jakuba 艁yska

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Ma艂gorzata Zeleks (Wydzia艂 Matematyki i Informatyki); adres email: malgorzata.zeleks@uj.edu.pl

WWW

O stypendium mog膮 si臋 ubiega膰 studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Instytutu Matematyki UJ, kt贸rzy nie uko艅czyli 28 lat do ko艅ca roku poprzedzaj膮cego przyznanie stypendium, posiadaj膮cy opublikowany lub przyj臋ty do druku dorobek naukowy oraz wykazuj膮 si臋 dzia艂alno艣ci膮 w zakresie matematyki.

鈥  Fundusz Stypendialny im. Julii Zdanowskiej

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Ma艂gorzata W臋grzyn (Wydzia艂 Matematyki i Informatyki; adres email: malgorzata.3.wegrzyn@uj.edu.pl

WWW

Stypendium przeznaczone jest dla naukowo wyr贸偶niaj膮cych si臋 uczni贸w i absolwent贸w ukrai艅skich szk贸艂 艣rednich zamierzaj膮cych podj膮膰 studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiello艅skiego w roku akademickim 2022/2023. Fundusz Stypendialny im. Julii Zdanowskiej stanowi wyraz upami臋tnienia m艂odych ukrai艅skich matematyk贸w 鈥 ofiar rosyjskiej agresji na Ukrain臋.

鈥  Stypendium im. Prof. Franciszka Leji

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Ma艂gorzata Zeleks (Wydzia艂 Matematyki i Informatyki); adres email: malgorzata.zeleks@uj.edu.pl

WWW

Stypendium mo偶e otrzyma膰 student matematyki studi贸w drugiego stopnia, absolwent studi贸w drugiego stopnia bezpo艣rednio po uko艅czeniu studi贸w, je偶eli ma wybitne uzdolnienia i zami艂owanie do pracy naukowej potwierdzone ocenami egzamin贸w i osi膮gni臋ciami w pracy badawczej, a tak偶e bierze aktywny udzia艂 w pracach studenckich matematycznych k贸艂 naukowych w Instytucie Matematyki UJ. Stypendium mo偶e otrzyma膰 tak偶e doktorant lub m艂ody nauczyciel akademicki Instytutu Matematyki UJ, kt贸ry nie uko艅czy艂 27. roku 偶ycia, za wybitn膮 prac臋 naukow膮 opublikowan膮 lub przyj臋t膮 do druku.

鈥  Program stypendialny dla student贸w i doktorant贸w IDUB SciMat (mi臋dzywydzia艂owe)

Rodzaj stypendium: stypendium fundowane

Beneficjenci: studenci, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: prof. Piotr Cyganik

WWW

System stypendi贸w w projekcie SciMat dotyczy student贸w (studi贸w pierwszego i drugiego stopnia) oraz doktorant贸w wybranych kierunk贸w, kt贸re s膮 priorytetowe dla projektu SciMat. Badania dotycz膮 obszar贸w: 1. Materia艂y nanostrukturalne 2. Materia艂y zwi膮zane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii 3. Materia艂y na potrzeby biotechnologii i medycyny 4. Nowe modele teoretyczne i narz臋dzia matematyczne wspomagane rozwojem technologii informatycznych i algorytmiki.

鈥  Stypendium im. Stanis艂awa Pyjasa

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Miko艂aj Soko艂owski (Wydzia艂 Polonistyki); adres email: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl

WWW

Stypendium mo偶e otrzyma膰 student Wydzia艂u Polonistyki, kt贸rego postawa etyczna, praca spo艂eczna na terenie uczelni lub poza jej murami, dzia艂alno艣膰 humanitarna w r贸偶nych instytucjach i organizacjach spo艂ecznych r贸偶nego rodzaju budzi uznanie i szacunek 艣rodowiska akademickiego.

鈥  Fundusz Stypendialny Program贸w Ukrai艅skich

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Wydzia艂 Prawa i Administracji UJ, adres email: wpia@uj.edu.pl

WWW

O stypendium z Funduszu mog膮 ubiega膰 si臋 uczestnicy Program贸w Ukrai艅skich (programy edukacyjne i naukowe prowadzone przez WPiA UJ we wsp贸艂pracy z ukrai艅skimi uczelniami wy偶szymi lub instytucjami naukowo-badawczymi) wyr贸偶niaj膮cy si臋 osi膮gni臋ciami w nauce lub pracy naukowej oraz zainteresowani polsko-ukrai艅sk膮 wsp贸艂prac膮 w zakresie bada艅 naukowych z dziedziny nauk prawnych, edukacji prawniczej oraz transformacji systemu prawnego.

鈥  Fundusz Stypendialny im. Paw艂a Zaleskiego

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Wydzia艂 Prawa i Administracji UJ, adres email: wpia@uj.edu.pl

WWW

Celem Funduszu jest wspieranie wyr贸偶niaj膮cych si臋 wynikami w studiach lub osi膮gni臋ciami naukowymi student贸w i doktorant贸w studi贸w stacjonarnych pochodz膮cych ze 艣rodowisk o utrudnionym dost臋pie do finansowania potrzeb edukacyjnych. O stypendium mog膮 ubiega膰 si臋 studenci wyr贸偶niaj膮cy si臋 wynikami na studiach lub osi膮gni臋ciami naukowymi z dziedziny nauk prawnych, kt贸rzy uko艅czyli co najmniej 1 rok studi贸w i kt贸rych 艣rednia ocen wynosi co najmniej 4,5. Stypendium mog膮 otrzyma膰 tak偶e doktoranci wyr贸偶niaj膮cy si臋 osi膮gni臋ciami w nauce lub pracy naukowej z dziedziny nauk prawnych.

鈥  Fundusz Stypendialny CAN-PACK

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci, uczestnicy studi贸w trzeciego stopnia

Kontakt: Wydzia艂 Prawa i Administracji UJ, adres email: wpia@uj.edu.pl

Celem Funduszu jest finansowanie wymiany student贸w i doktorant贸w mi臋dzy Wydzia艂em Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello艅skiego, a Wydzia艂em Prawa Narodowego Uniwersytetu 鈥濧kademia Kijowsko-Mohyla艅ska鈥. O stypendium z Funduszu mog膮 ubiega膰 si臋 osoby, kt贸re s膮 studentami albo doktorantami jednego z partnerskich Wydzia艂贸w, osi膮gaj膮 co najmniej dobre wyniki w nauce oraz znaj膮 j臋zyk urz臋dowy kraju wyjazdu, na kt贸rym kandydat planuje pobyt stypendialny (odpowiednio j臋zyk polski albo ukrai艅ski).

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Micha艂 Rzepecki (Wydzia艂 Studi贸w Mi臋dzynarodowych i Politycznych); adres email: michal.a.rzepecki@uj.edu.pl

Strona www

Fundusz skierowany dla wyr贸偶niaj膮cych si臋 student贸w na kierunku International Relations and Area Studies, kt贸rzy osi膮gn臋li wysok膮 艣redni膮 ocen. 

Jednostka: Wydzia艂 Studi贸w Mi臋dzynarodowych i Politycznych

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Micha艂 Rzepecki (Wydzia艂 Studi贸w Mi臋dzynarodowych i Politycznych); adres email: michal.a.rzepecki@uj.edu.pl

Strona www

Fundusz skierowany dla wyr贸偶niaj膮cych si臋 student贸w na kierunku Global and Development Studies, kt贸rzy osi膮gn臋li wysok膮 艣redni膮 ocen.

Rodzaj stypendium: w艂asne fundusze stypendialne

Beneficjenci: studenci

Kontakt: Centrum Studi贸w Mi臋dzynarodowych i Rozwoju; adres email: isad@uj.edu.pl

Strona www

Stypendium mog膮 otrzyma膰 studenci kierunku International Security and Development, kt贸rzy osi膮gn臋li najlepsze wyniki w post臋powaniu rekrutacyjnym na ww. program studi贸w, a na kolejnych latach - osi膮gn臋li wysok膮 艣redni膮 ocen.

Rodzaj stypendium: stypendium fundowane

Beneficjenci: studenci, doktoranci w szkole doktorskiej

Kontakt: prof. Piotr Cyganik

Strona www

System stypendi贸w w projekcie SciMat dotyczy student贸w (studi贸w pierwszego i drugiego stopnia) oraz doktorant贸w wybranych kierunk贸w, kt贸re s膮 priorytetowe dla projektu SciMat. Badania dotycz膮 obszar贸w: 1. Materia艂y nanostrukturalne 2. Materia艂y zwi膮zane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii 3. Materia艂y na potrzeby biotechnologii i medycyny 4. Nowe modele teoretyczne i narz臋dzia matematyczne wspomagane rozwojem technologii informatycznych i algorytmiki.