Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Please be informed that news are available in Polish only.

Web Content Display Web Content Display

Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

W dniu 21 lutego 2020 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendia socjalne dla studentów i doktorantów na semestr letni 2019/2020.

​Stypendium socjalne dla studentów- semestr letni roku akademickiego 2019/2020:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł netto misięcznie na członka rodziny):

  • próg I - dochód 0-350 zł – stypendium 770 zł miesięcznie;
  • próg II - dochód 351-700 zł – stypendium 690 zł miesięcznie;
  • próg III - dochód 701-980 zł – stypendium 640 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium socjalne dla doktorantów - semestr letni roku akademickiego 2019/2020:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 980 zł netto misięcznie na członka rodziny):

  • próg I - dochód 0-350 zł – stypendium 800 zł miesięcznie;
  • próg II - dochód 351-980 zł – stypendium 740 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Recommended
Dodatkowe wsparcie dla studentów i doktorantów ze środków własnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ułatwienia w składaniu wniosku o zapomogę i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Rektora ws. opłat za świadczone usługi edukacyjne i domy studenckie
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego - semestr letni 2019/2020