Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2021/2022 - studenci

Wysokość progów i kwot stypendium socjalnego w semestrze letnim 2021/2022 - studenci

W dniu 23 lutego 2022 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Wysokość stypendium socjalnego dla studentów - semestr letni roku akademickiego 2021/2022:

maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne: 1051 zł netto miesięcznie na członka rodziny);

  • próg I - dochód 0-700 zł – stypendium 1150 zł miesięcznie;
  • próg II - dochód 701-1051 zł – stypendium 1100 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 250 zł miesięcznie.

Decyzje dotyczące przyznania studentom świadczeń na semestr letni zostaną wkrótce udostępniona za pośrednictwem USOSweb.