Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyznanie stypendium rektora dla studentów

Przyznanie stypendium rektora dla studentów

Komisja Stypendialna dla Studentów UJ dokonała przyznań stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022 (nie dotyczy UJ CM). Decyzje zostały udostępnione w USOSweb osobom, które wyraziły zgodę na ten sposób doręczenia.

Wysokość stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2021/2022 wynosi 950 zł miesięcznie

Odbiór decyzji

Osoby, które wnioskowały o elektroniczne doręczenie decyzji stypendialnych, mogą odebrać decyzje za pośrednictwem systemu USOSweb.

Na adres mailowy podany na wniosku wysyłane jest powiadomienie o możliwości odbioru decyzji wraz ze szczegółową instrukcją jej odbioru.

Jeśli nie mają Państwo dostępu do adresu mailowego, który został podany na wniosku, należy zmienić go w systemie USOSweb na właściwy, postępując w następujący sposób:

  1. zalogować się do strony usosweb.uj.edu.pl używając identyfikatora w domenie @student.uj.edu.pl oraz dotychczasowego hasła
  2. wybrać zakładkę MÓJ USOSWEB; wybrać znajdujący się po lewej stronie ekranu przycisk WIZYTÓWKA
  3. użytkownik powinien wpisać aktualny adres e-mail w domenie uniwersyteckiej w rubrykę "Zmiana adresu e-mail" i potwierdzić klikając w przycisk "UAKTUALNIJ DANE"
  4. po wprowadzeniu nowych danych, strona powinna zwrócić informację: "Dane zapisane"

Decyzję można odebrać także w aplikacji mUSOS.

Osoby, które nie wyraziły zgody na elektroniczne doręczenie decyzji, w celu odbioru decyzji powinny skontaktować się z koordynatorem ds. stypendialnych swojego wydziału.

Wypłata stypendium osób, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję i które odbiorą decyzję stypendialną do wtorku, 7 grudnia, zostanie zlecona 15 grudnia (z wyrównaniem za poprzednie miesiące).

Odwołania

Osoby, które nie zgadzają się z rozstrzygnięciem Komisji, odwołanie od decyzji powinny złożyć w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji. Odwołanie należy dostarczyć do koordynatora ds. stypendialnych swojego Wydziału - osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub drogą pocztową. Wzór odwołania znajduje się tutaj.