Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przyjmowanie wniosków o stypendia: socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę

Przyjmowanie wniosków o stypendia: socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę

Organizacja naboru wniosków studentów i doktorantów poszczególnych wydziałów o stypendia z Funduszu Stypendialnego w roku akademickim 2021/2022

Osoby, ubiegające się o przyznanie świadczeń z Funduszu Stypendialnego powinny w systemie USOSweb w zakładce Dla wszystkich=>Wnioski uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz, a następnie wydrukowany wniosek dostarczyć (osobiście, za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej lub wysyłając pocztą) do odpowiedniej jednostki UJ. Przed dostarczeniem wniosku należy upewnić się, że jest on podpisany własnoręcznie, a oświadczenia w nim zawarte są wypełnione.
 

Studenci i doktoranci Wydziałów:
- Filologicznego,
- Filozoficznego,
- Historycznego,
- Polonistyki,
- Prawa i Administracji,
- Studiów Międzynarodowych i Politycznych
- OMISH
składają wnioski o stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę w Dziale Spraw Stypendialnych.

Dział przyjmuje wnioski w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do czwartku w Welcome Centre - pokój 1.08, pierwsze piętro, wejście od ul. Oleandry 2a. Na pierwszym piętrze dostępny jest biletomat. Przed złożeniem wniosku należy pobrać bilet. Można także zarezerwować termin wizyty przez stronę. Możliwe jest także: złożenie wniosku od poniedziałku do piątku w oznakowanej skrzynce (znajdującej się przed wejściem do Welcome Centre) lub wysłanie wniosku pocztą na adres:

Uniwersytet Jagielloński
Dział Spraw Stypendialnych
Welcome Centre
ul. Ingardena 6
30-060 Kraków

 

Studenci i doktoranci Wydziałów:
- Biologii,
- Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
- Chemii,
- Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
- Geografii i Geologii,
- Matematyki i Informatyki,
- Zarządzania i Komunikacji Społecznej
składają wnioski u koordynatora ds. stypendialnych na swoim wydziale. Właściwego koordynatora można znaleźć w USOSweb (zakładka Dla Studentów, a tam Obsługa).
Lista koordynatorów ds. stypendialnych (dla Wydziałów obsługiwanych poza Działem Spraw Stypendialnych)


Informacje o sposobie złożenia wniosku oraz wyjaśnienie poszczególnych stanów wniosków w USOSweb można znaleźć tutaj.
 

Wnioski o stypendia doktoranckie i projakościowe, bez względu na wydział, należy składać u pracownika wydziału.
Lista pracowników zajmujących się stypendium doktoranckim i zwiększeniem stypendium doktoranckiego


Powyższe informacje nie dotyczą studentów i doktorantów Collegium Medicum.

Polecamy również
Przyznanie stypendium rektora dla studentów
Przyznanie stypendium rektora dla studentów
Wyłoniono laureatów Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka na rok akademicki 2021/2022
Wyłoniono laureatów Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka na rok akademicki 2021/2022
Przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2021/2022
Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2021/2022